Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomkruiper

Alle Boomkruipers:
[euring: 14870]
Familienaam: Boomkruipers (Certhiidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Certhia brachydactyla | English: Short-toed treecreeper
Deu: Gartenbaumläufer | Fran: Grimpereau des jardins | Esp: Agateador com£n…


Foto van de Boomkruiper
Foto: By Aleph
CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Boomkruiper is een bosvogelsoort die in Nederland het hele jaar voorkomt. Omdat het een kleine vogel is maar ook vanwege zijn uitstekende bruinige camouflage is het een moeilijk te spotten soort. ‘s Winters, als er geen blad aan de bomen zit, lukt dat nog het best.

Hij zoekt zijn voedsel langs stammen en takken, altijd van beneden naar boven, zich soms als het ware in een spiraal om de stam verplaatsend. (Een Boomklever daarentegen gaat ook naar beneden op de boomstam.) De Boomkruiper heeft een dunne, kromme en naar beneden gebogen snavel waarmee hij insecten uit kieren en spleten in de boombast peutert.

Deze soort lijkt erg veel op de zeldzamere Taigaboomkruiper (geen broedvogel) en Kortsnavelboomkruiper maar die hebben een opvallender wenkbrauwstreep, zijn witter van onderen en zingen anders.

Het nest wordt gemaakt achter loszittend schors, in spleten of in nauwe boomholten. Ook in klimop dat tegen muren opgroeid bouwt hij zijn nest van gras en worteltjes, bekleed met veertjes. Van april tot in juni zijn er meestal 2 legsels van 5-7 eieren die het vrouwtje uitbroed. Uitgevlogen jongen worden zo'n 1 tot 3 weken gevoerd door de ouders.

Een aantal bosvogelsoorten is in de laatste twintig jaar in Meijendel duidelijk toegenomen, de Boomkruiper kan daar model voor staan.

Broedsucces Boomkruiper

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomkruiper.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
5 9 9 15 10 11 18 20 26 23 31 33 28 37 34 32 40 37 41 36 35 30 35 58 45 43 48 77 85 85 77 71 125 109

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Boomkruiper behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De trend in Meijendel volgt de landelijke. Er is sprake van een geleidelijk toenemend aantal broedgevallen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Boomkruiper zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Boomkruiper op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Boomkruiper.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Boomkruiper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Boomkruiper.
top