Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomkruiper

Alle Boomkruipers:
[euring: 14870]
Familienaam: Boomkruipers (Certhiidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Certhia brachydactyla | English: Short-toed treecreeper
Deu: Gartenbaumläufer | Fran: Grimpereau des jardins | Esp: Agateador com£n…


Foto van de Boomkruiper
Foto: By Aleph
CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Boomkruiper is een bosvogelsoort die in Nederland het hele jaar voorkomt. Omdat het een kleine vogel is maar vooral ook vanwege zijn uitstekende camouflage is het een moeilijk te spotten soort.

‘s Winters, als er geen blad aan de bomen zit, lukt dat spotten het best. Hij is dan meestal op zoek naar voedsel, langs stammen en takken, altijd van beneden naar boven, zich soms als het ware in een spiraal om de stam verplaatsend.

Een aantal bosvogelsoorten is in de laatste twintig jaar in Meijendel duidelijk toegenomen, de Boomkruiper kan daar model voor staan.

Grafiek met territoria Boomkruiper
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
5 9 9 15 10 11 18 20 26 23 31 33 28 37 34 32 40 37 41 36 35 30 35 58 45 43 48 77 85 85 77 71 125 109

In 34 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomkruiper.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Boomkruiper behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De trend voor Meijendel is een geleidelijk toenemend aantal broedgevallen.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Boomkruiper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Boomkruiper.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top