Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Taigaboomkruiper

Alle Boomkruipers:
[euring: 14860]
Familienaam: Boomkruipers (Certhiidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Certhia familiaris | English: Treecreeper
Deu: Waldbaumläufer | Fran: Grimpereau des bois | Esp: Agateador norte¤o…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Taigaboomkruiper en de Kortsnavelboomkruiper zijn subspecies van dezelfde soort:
Taigaboomkruiper: Certhia familiaris ssp. familiaris
Kortsnavelboomkruiper: Certhia familiaris ssp. macrodactyla

De verschillen tussen de 'gewone' Boomkruiper en deze Taigaboomkruiper zijn klein. Het geluid van de Taigaboomkruiper is anders, verder is de onderzijde lichter wit en de snavel is iets korter.

De Taigaboomkruiper is een vogel die jaarlijks wordt waargenomen, vooral in Noord-Nederland (Waddeneilanden). Deze vogels zijn waarschijnlijk afkomstig uit Scandinavië, waar dit een vrij algemene bosvogel is.

de Taigaboomkruiper is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Taigaboomkruiper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Taigaboomkruiper.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top