Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomklever

[euring: 14790]
Familienaam: Boomklevers (Sittidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sitta europaea | English: Nuthatch
Deu: Kleiber | Fran: Sittelle torchepot | Esp: Trepador azul…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Boomklever is een standvogel van bosrijke streken. Ze zijn steeds vaker ook in stadsparken en grote villatuinen te zien; voorwaarde is wel de aanwezigheid van oude bomen in de buurt. Het verenpak is vooral blauwgrijs op de kop, rug en vleugels, terwijl de onderkant kastanjebruin getint is.

Boomklevers zijn dankzij een grote en scherpe achterste teennagel zeer goede klauteraars waardoor ze zowel van boven naar beneden als van onder naar boven kunnen klimmen. Het nest wordt in een boomholte gemaakt. De holte wordt niet zelf uitgehakt maar is meestal een oud spechtengat. Als de opening te groot is wordt deze met modder zoveel mogeljk dichtgemetseld om zodoende rovers buiten te houden. Het nest wordt met schilfers van boomschors bekleed en er worden zo'n 6 tot 9 eieren in gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

De zang van de boomklever wordt meestal gekenmerkt door een langzame reeks van helderklinkende fluittonen.

Broedsucces Boomklever

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 30 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomklever.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 2 4 17 14 12 12 5 7 5 6 7 7 7 8 8 7 6 7 9 9 7 7 11 10 9 12 10 23 23

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Boomklever behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Na een afname van het aantal broedgevallen van de boomklever in Meijendel is dit midden jaren ’90 gestabiliseerd.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Boomklever via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Boomklever.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top