Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomklever

[euring: 14790]
Familienaam: Boomklevers (Sittidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sitta europaea | English: Nuthatch
Deu: Kleiber | Fran: Sittelle torchepot | Esp: Trepador azul…


Foto van de Boomklever
Foto: Tehgnz1
CC BY-SA 4.0  via Creative Commons
De Boomklever is een standvogel van bosrijke streken. Ze zijn steeds vaker ook in stadsparken en grote villatuinen te zien; voorwaarde is wel de aanwezigheid van oude bomen in de buurt. Het verenpak is vooral blauwgrijs op de kop, rug en vleugels, terwijl de onderkant kastanjebruin getint is.

Boomklevers zijn dankzij een grote en scherpe achterste teennagel zeer goede klauteraars waardoor ze zowel van boven naar beneden als van onder naar boven kunnen klimmen. Het nest wordt in een boomholte gemaakt. De holte wordt niet zelf uitgehakt maar is meestal een oud spechtengat. Als de opening te groot is wordt deze met modder zoveel mogeljk dichtgemetseld om zodoende rovers buiten te houden. Het nest wordt met schilfers van boomschors bekleed en er worden zo'n 6 tot 9 eieren in gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

De zang van de boomklever wordt meestal gekenmerkt door een langzame reeks van helderklinkende fluittonen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Boomklever gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Boomklever
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 30 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomklever.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 2 4 17 14 12 12 5 7 5 6 7 7 7 8 8 7 6 7 9 9 7 7 11 10 9 12 10 23 23

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Boomklever behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Boomklevers hebben een ruime verspreiding over de bosrijke streken van Nederland, inclusief delen van de binnenduinrand, en nestelen ook in parken en oude tuinen in stedelijk gebied. De verspreiding werd sinds ongeveer 1975 veel ruimer, ook op de zandgronden van Noordoost-Nederland en Noord-Brabant, waar de soort lange tijd schaars was. De Boomklever begint zich ook wat meer te verbreiden over de laaggelegen delen van ons land. De landelijke broedpopulatie is in het laatste kwart van de twintigste eeuw ruim verdubbeld (bron: Sovon).

Na een afname van het aantal broedgevallen van de Boomklever in Meijendel is dit midden jaren ’90 gestabiliseerd. Vanaf 2016 lijkt het aantal weer te stijgen en is sindsdien meer dan verdubbeld.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Boomklever op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Boomklever.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Boomklever
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top