Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Ibis

Alle Ibissen:
[euring: 1360]
Familienaam: Ibissen (Threskiornithidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Plegadis falcinellus | English: Glossy Ibis
Deutsch: Brauner Sichler | Français: Ibis falcinelle | Español: Morito


'Zwart' blijkt een fraai gekleurd verenkleed te zijn en in zonlicht mooie kleuren te spiegelen.
Hoewel de Zwarte Ibis op afstand zwart oogt, blijkt het verenkleed fraai gekleurd te zijn en in zonlicht mooie kleuren te spiegelen, van groenig tot roodbruin, de foto laat dat mooi zien.

De Zwarte Ibis is de meest weidverspreide van de ibissen. Hij komt vooral voor in de warmere èn natte streken van Europa, ze zoeken daar hun voedsel in ondiepe wateren (moerassen). In de winter trekt deze soort naar Afrika, maar vreemd genoeg laat hij zich juist dan incidenteel in Nederland zien. Het aantal waarnemingen lijkt iets af te nemen.


de Zwarte Ibis is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Zwarte Ibis.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwarte Ibis via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwarte Ibis.
top