Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Ibis

Alle Ibissen:
[euring: 1360]
Familienaam: Ibissen (Threskiornithidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Plegadis falcinellus | English: Glossy Ibis
Deutsch: Brauner Sichler | Français: Ibis falcinelle | Español: Morito


'Zwart' blijkt een fraai gekleurd verenkleed te zijn en in zonlicht mooie kleuren te spiegelen.
De Zwarte Ibis is een middelgrote vogel (tot 65 cm). Hoewel de vogel op afstand zwart lijkt, blijkt het verenkleed fraai gekleurd te zijn met vele tinten die in zonlicht een mooie metaalglans afgeven, van groenig tot paarsbruin, de foto laat dat mooi zien.

De Zwarte Ibis is de meest weidverspreide ibis. Hij broedt aan de oostkust van Noord- en Midden-Amerika, Zuidoost-Europa, Afrika, Zuid-Azië en Australië. Hij komt in Europa vooral voor in de warme, natte streken. Zwarte Ibissen zijn deels stand- en trekvogel. Noordelijke populaties (Europa) trekken naar het zuiden om te overwinteren.

Ze zoeken hun voedsel in ondiepe wateren (moerassen). Het voedsel varieert met het aanbod, maar op het menu staan allerlei insecten groot en klein, larven, wormen, slakken, krabbetjes en soms vis, kikkers en reptielen; deze lijst is niet limitatief…

Zwarte Ibissen broeden in kleine tot grote (gemengde) kolonies in zoet en brak water met veel opkomende vegetatie (riet e.d.). Het nest is een platform van twijgen en vegetatie in een lage boom of struik, minimaal een meter boven het wateroppervlak. Beide ouders broeden de 3-4 eieren uit en voeren de jongen. Die verlaten het nest na ongeveer een week, maar blijven bij de ouders. Ondanks waarnemingen van met takjes slepende vogels zijn er in Nederland nog geen zekere broedgevallen bekend. Toekomstig broeden is niet onmogelijk, gezien de sterke opmars van Zwarte Ibissen in Zuid-Europa (bron: Sovon).

In de winter trekt deze soort naar Afrika en laat hij zich dan incidenteel in Nederland zien. De Zwarte Ibissen die in ons land verschijnen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Zuid-Europa (met name Spanje), in het verleden ook uit Zuidoost-Europa (Hongarije). Het jaarlijkse voorkomen is erg wisselvallig, met in sommige jaren een influx zoals in 1932, 1994 en 2013. De soort kan het hele jaar worden gezien, met een kleine voorjaarspiek in april-juni en een duidelijker najaarspiek in september-november. De meeste waarnemingen stammen uit West- en Noord-Nederland (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zwarte Ibis gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Zwarte Ibis.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zwarte Ibis
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top