Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Pimpelmees

Alle Mezen:
[euring: 14620]
Familienaam: Mezen (Paridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cyanistes caeruleus | English: Blue Tit
Deu: Blaumeise | Fran: Mésange bleue | Esp: Herrerillo común…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Pimpelmees is een jaarvogel en zeer talrijke broedvogel. Van oorsprong is het een bosvogel en zijn dat uiteraard nog steeds. Maar ze zijn volledig aangepast aan de menselijke omgeving, niet zo schuw, en volop in (balkon)tuinen en parken te vinden. Het is daardoor welhaast één van de bekendste van onze vogelsoorten. In erg koude winters trekken noordelijker populaties (Oostzee) in grote aantallen zuid-westwaarts.

Het fraaie, contrastrijk gekleurde verenpak draagt bij aan bekendheid en populariteit van deze Mees. Vleugel, staart en kruin zijn blauw, de wangen wit en de rug groengeel. De onderkant is geel. Het is een vrij kleine vogel die al vroeg in het voorjaar heldere, vrolijke liedjes zingt. Het meest gehoord is een liedje dat soms wordt beschreven als een 'zilveren lachje', een hoog repeterend 'sisi' gevolgd door een wat lagere roller.

Pimpelmezen broeden in holtes en nissen zoals boomholtes, een spleet in een boom of muur en dergelijk. Ze maken verder graag gebruik van nestkasten als broedplaats. Er wordt een nest gebouwd van gras, haar en wol. De 8-15 eieren worden door het vrouwtje bebroed. Omdat ze per dag een ei legt begint ze pas met broeden als het laatste eitje is gelegd. De jongen worden door beide ouders met rupsjes gevoerd.

Pimpelmezen eten vooral rupsjes, spinnetjes, bladluizen en andere kleine insecten, weinig vruchtjes, graan of zaden. In tuinen zijn ze vaak op voedertafels te vinden waar ze vetbollen en pinda's overigens niet versmaden. Dit vogeltje is ondere andere bekend van de manier waarop vaak voedsel wordt gezocht: bungelend aan een takje of pindasnoer.

Grafiek met territoria Pimpelmees
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
58 66 74 98 84 104 131 158 173 159 190 178 203 188 186 202 200 201 202 184 191 170 180 234 188 171 235 186 221 208 247 239 273 277

In 34 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Pimpelmees.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Pimpelmees behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedparen in Nederland neemt jaarlijks toe, de schatting in 1998-2000 is 275.000-325.000 paren (grafiek links).

Over een reeks van jaren bezien is in Meijendel het aantal broedparen per km² redelijk constant en volgt de landelijke trend niet (grafiek boven). Er zijn wel schommelingen zichtbaar.

Wetenswaardigheidjes. Dit zijn intelligente vogels die bij tests hebben bewezen dingen te kunnen leren. Bekend voorbeeld is het stukprikken van melkdoppen in de tijd dat de melk nog in flessen bij de voordeur stond. Ze hadden een voorkeur voor karnemelk en konden die middels de kleur van de dop vinden.

Pimpelmezen blijken verder aromatische planten in hun nest aan te brengen zoals mint en lavendel. De planten blijken het aantal soorten bacteriën en het totaal aantal bacteriën op de jongen te reduceren, waardoor de jongen beter groeien. De jongen blijken ook meer rode bloedcellen te hebben. Het aantal rode bloedcellen is een bekende voorspeller van de kans op overleven na het uitvliegen. Hoe de planten de bacteriën doden is onbekend, ook is niet duidelijk waarom vogels een voorkeur hebben voor een bepaalde plant of hoe dit plantengebruik aangeleerd wordt.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Pimpelmees via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Pimpelmees.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top