Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Glanskop

Alle Mezen:
[euring: 14400]
Familienaam: Mezen (Paridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Poecile palustris | English: Marsh Tit
Deu: Sumpfmeise | Fran: Mésange nonnette | Esp: Carbonero palustre…


Foto van de Glanskop
Foto: Sławek Staszczuk
[GNU-Free-Documentation-License]
De Glanskop is een algemene broedvogels van opgaande loofbossen met eik en beuk. De soort komt voor op de voedselrijke zandgronden in de duinstreek en Oost-Nederland. De Glanskop is een echte standvogel en erg honkvast. Hij verlaat alleen in nazomer en herfst zijn territorium wel eens, maar trekt nooit ver.

De Glanskop lijkt sprekend op de Matkop en wordt hiermee gemakkelijk verwisseld. Er zijn in het uiterlijk enkele kleine verschillen, maar het is lastig die te gebruiken voor een positieve determinatie. Ook verschillen in zang geven lang niet altijd uitsluitsel, de roep lijkt een beter middel. Die van de Glanskop is vrij explosief en van de Matkop bescheiden en nasaal. Ook heeft de Matkop een voorkeur voor een wat ander biotoop.

De Glanskop is net als de Matkop een holenbroeder en maakt gebruik van bestaande holten in oude bomen. De Matkop hakt die holtes bij voorkeur zelf uit in dode stompen met een zachte structuur (berk, wilg, els). Glanskoppen hebben jaarlijks vaak twee legsels.

Lees een uitgebreidere verhandeling over het onderscheid en voorkomen van deze Glanskop en Matkop in Meijendel via deze link. De conclusie ervan is dat in Meijendel alleen nog de Glanskop voorkomt.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Glanskop gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Glanskop
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Glanskop.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
22 15 24 27 25 20 35 37 43 29 44 41 42 47 38 43 43 48 56 46 43 32 43 46 39 61 47 57 61 67 61 69 69 71

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Glanskop behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Glanskop kent een ruime verspreiding in de Hollandse duinen en in grote delen van de hoge gronden, maar is zeldzaam in Noord-Brabant en Limburg ten westen van de Maas. De landelijke stand nam tot ongeveer 1990 toe door het ouder (en geschikter) worden van bos. Tegelijkertijd breidde de soort zich sterk uit in gebieden waar hij eerst nagenoeg ontbrak, zoals West-Drenthe. Sindsdien deden zich geen grote veranderingen meer voor. Strenge winters hebben amper effect op deze soort (bron: Sovon).

Het aantal broedgevallen in Meijendel toont een licht stijgende trend (grafiek boven), dit in tegenstelling tot het landelijke beeld (grafiek rechts).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Glanskop op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Glanskop op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
 • Vergelijk de roep van de Koolmees en de Glanskop.
 • Koolmees.
 • Het pi-chèè van de Glanskop.
 • Vergelijk de ‘zagende’ (repeterende) zang van Glanskop en Zwarte Mees.
 • Glanskop.
 • Zwarte Mees.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Glanskop.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Glanskop
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top