Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Glanskop

Alle Mezen:
[euring: 14400]
Familienaam: Mezen (Paridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Poecile palustris | English: Marsh Tit
Deu: Sumpfmeise | Fran: Mésange nonnette | Esp: Carbonero palustre…


Foto van de Glanskop
Foto: Sławek Staszczuk
[GNU-Free-Documentation-License]
Glanskoppen zijn vrij algemene broedvogels van loofbossen met eik en beuk. Deze soort komt voor op de voedselrijke zandgronden in de duinstreek en Oost-Nederland. De Glanskop is een echte standvogel die alleen in nazomer en herfst zijn territorium wel eens verlaat.

De Glanskop lijkt sprekend op zijn neef de Matkop en wordt hiermee gemakkelijk verwisseld. Er zijn in het uiterlijk enkele kleine verschillen, maar het is lastig die te gebruiken voor een positieve determinatie. Ook verschillen in zang geven lang niet altijd uitsluitsel, de roep lijkt een beter middel. Die is van de Glanskop vrij explosief van karakter en bij de Matkop heel bescheiden en nasaal. Ook heeft de Matkop een voorkeur voor een wat ander biotoop.

De Glanskop is net als de Matkop een holenbroeder. De Glanskop maakt gebruik van bestaande holten in oude bomen, de Matkop hakt die holtes bij voorkeur zelf uit in dode stompen met een zachte structuur (berk, wilg, els). Er wordt jaarlijks in de regel een tweetal broedsel grootgebracht.

Lees een uitgebreidere verhandeling over het onderscheid en voorkomen van deze soorten in Meijendel bij de Matkop [link].

Broedsucces Glanskop

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Glanskop.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
22 15 24 27 25 20 35 37 43 29 44 41 42 47 38 43 43 48 56 46 43 32 43 46 39 61 47 57 61 67 61 69 69 71

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Glanskop behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De grafiek hierboven laat een licht stijgende trend zien in het aantal broedgevallen in Meijendel, dit in tegenstelling tot het landelijke beeld (grafiek links).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Glanskop via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Glanskop.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top