Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Staartmees

[euring: 14370]
Familienaam: Staartmezen (Aegithalidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aegithalos caudatus | English: Long-tailed Tit
Deu: Schwanzmeise | Fran: Mésange à longue queue | Esp: Mito…


De Staartmees is een standvogel van loof- en gemengd bos met rijke ondergroei. Anders dan Kool- en Pimpelmezen komen ze nauwelijks voor in tuinen en buitensteden.

Het zijn zeer sociale vogels: buiten het broedseizoen leven ze vooral in groepjes. Ze delen het voedsel en wachten op elkaar om gezamenlijk verder te trekken. Ze houden daarbij contact door een kort trillend roepje.

Al in februari wordt met de bouw van het koepelvormige nest begonnen. Het is een heel bewerkelijk nest waarbij een geraamte wordt gevuld met haren en donsveertjes. De buitenkant wordt afgewerkt met spinrag en stukjes korstmos. Hierin worden tot wel 12 eieren gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Broedsucces Staartmees

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Staartmees.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
27 37 43 53 36 42 47 48 85 74 77 61 61 55 46 68 83 79 67 56 63 43 50 46 46 66 91 67 75 55 65 57 72 77

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Staartmees behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Staartmees zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Staartmees op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Staartmees.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Staartmees via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Staartmees.
top