Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Baardman

[euring: 13640]
Familienaam: Baardmannen (Panuridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Panurus biarmicus | English: Bearded Reedling
Deutsch: Bartmeise | Français: Mésange à moustaches | Español: Bigotudo


Foto van de Baardman
Foto: Edwin Bax  
De Baardman is hoofdzakelijk een standvogel die broedt in uitgestrekte rietvelden aan meren, plassen en brak- en zoetwatermoerassen. Soms neemt deze soort genoegen met kleinere percelen overjarig riet. In de winter zwerven ze vaak wat rond. Hoewel de naam een baard sugereert is bij het mannetje eerder sprake van een grote hangsnor; bij het vrouwtje ontbreekt deze markante tekening. De vlucht is met snorrende vleugelslagen, licht golvend laag over het riet. Het geluid is niet meer dan een nasaal klinkende contactroep.

Sterfte in strenge winters kan aanzienlijk zijn, maar wordt vaak snel gecompenseerd door hoge reproduktie resultaten. De Baardman staat op de rode lijst omdat ongeveer een kwart van de Noordwest-europese populatie in Nederland broedt in een kwetsbaar leefgebied. Behoud van uitgestrekte rietlanden is essentieel voor het behoud van deze soort als broedvogel.

Broedsucces Baardman

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Baardman vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Baardman behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Baardman zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Baardman.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Baardman via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Baardman.
top