Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Vuurgoudhaan

Alle Goudhanen:
[euring: 13150]
Familienaam: Goudhanen (Regulidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Regulus ignicapilla | English: Firecrest
Deu: Sommergoldhänchen | Fran: Roitelet triple-bandeau | Esp: Reyezuelo listado…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Vuurgoudhaan is één van de kleinste broedvogels van Nederland. Het opvallende kuifje is bij vrouwtjes geel en bij mannetjes oranje van kleur. Deze goudhaan heeft een duidelijke witte wenkbrauwstreep met zwarte oogstreep. Het is hoofdzakelijk een schaarse standvogel die in voor- en najaar versterking krijgt van doortrekkers. De Vuurgoudhaan zingt zacht een eenvoudig en hoog, kort trillerig liedje dat niet op en neer gaat zoals bij de Goudhaan. Ook de roep is zacht en hoog.

Dit vogeltje heeft een voorkeur voor sparrenbossen en eventueel gemengde bossen met veel spar op de hogergelegen zandgronden, in Nederland vooral in het oosten. Het hangt zijn nestje op aan de takken. Alleen het vrouwtje broedt en meestal worden jaarlijks twee legsels grootgebracht. Ze kunnen in de broedtijd heel agressief zijn als het op verdedigen van het nest aankomt.

De Vuurgoudhaan is vrij zeldzaam en komt in Meijendel sporadisch voor, zeker niet broedend. De soort vertoont sterke gelijkenis met zijn neef de Goudhaan. Deze laatste is talrijker en mist de opvallende wenkbrauwstreep. Het mannetje Vuurgoudhaan heeft in plaats van geel een geheel fel oranje kruinstreep. Vergelijk de Vuurgoudhaan met de Goudhaan op deze site.

Broedsucces Vuurgoudhaan

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Vuurgoudhaan vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Vuurgoudhaan behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Vuurgoudhaan zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Vuurgoudhaan op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Vuurgoudhaan.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Vuurgoudhaan via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Vuurgoudhaan.
top