Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Goudhaan

Alle Goudhanen:
[euring: 13140]
Familienaam: Goudhanen (Regulidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Regulus regulus | English: Goldcrest
Deu: Wintergoldhähnchen | Fran: Roitelet huppé | Esp: Reyezuelo sencillo…


Foto van de Goudhaan
Foto: Hughson from Shetland (derivative work)
CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
De Goudhaan is één van de kleinste broedvogels van Nederland. De opvallende kuif is bij vrouwtjes geel en bij mannetjes oranje van kleur. Het is een vrij talrijke standvogel die in voor- en najaar versterking krijgt van doortrekkers en overwinteraars uit Scandinavië en Oost-Europa. Het Goudhaantje zingt een heel ‘ijl’, hoog en kort liedje en ook de roep is zeer zacht en hoog.

Dit vogeltje heeft een voorkeur voor bossen met veel naaldhout, waar het zijn nestje ophangt onderaan de uiteinden van takken waarvan de naalden dicht op elkaar staan. Alleen het vrouwtje broedt en meestal worden jaarlijks twee legsels grootgebracht. Goudhaantjes kunnen in de broedtijd heel agressief zijn als het op verdedigen van het nest aankomt.

De Goudhaan vertoont sterke gelijkenis met het neefje de Vuurgoudhaan. Deze laatste is echter veel minder talrijk en heeft een sterkere koptekening, met name een opvallende wenkbrauwstreep.
Vergelijk de Vuurgoudhaan op deze site.
Broedsucces Goudhaan
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Goudhaan.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '90   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 2 5 4 3 1 1 3 2 1 3 9 14 8 8 6 5 5 15 9 10 4 9 11 13 8 11 16 18

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Goudhaan behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Het aantal gerapporteerde broedgevallen in Meijendel vertoon een licht stijgende trend.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  De Goudhaan zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • De Goudhaan op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Goudhaan.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Goudhaan via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Goudhaan.
top