Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fitis

Alle Boszangers:
[euring: 13120]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus trochilus | English: Willow Warbler
Deutsch: Fitis | Français: Pouillot fitis | Español: Mosquitero musical


Foto van de Fitis
Foto: Edwin Bax  
De Fitis is in Noordwest- en Noord-Europa een zeer algemene zomergast en wordt daarom soms ook 'het zomervogeltje' genoemd door mensen die de soort wel kennen maar niet de officiële naam weten. 's Winters is de Fitis in zuidelijk Afrika en eind maart komt hij weer bij ons terug, geregeld op hetzelfde plekje waar ze het jaar daarvoor nestelden of uit het ei kwamen. Dit is ontdekt door het ringen van deze vogels. In Meijendel zijn de fitissen een jaar nadat ze geringd werden zelfs bij precies hetzelfde bosje teruggevonden. Over plaatstrouw gesproken!

De Fitis en de Tjiftjaf lijken veel op elkaar. De Fitis heeft t.o.v. de Tjiftjaf wat lichtere poten en een duidelijker wenkbrauwstreep. Ze worden het best op zang onderscheiden. De Fitis zingt een weemoedige reeks van dalende tonen, de Tjiftjaf daarentegen lijkt schel enkele malen zijn eigen naam te roepen.

Grafiek met territoria Fitis
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
682 1101 1176 1362 1215 1287 1329 1097 1098 1172 1106 1267 1123 1047 988 988 917 1013 844 852 1007 880 805 866 740 844 761 907 730 737 775 764 733 760

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fitis.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Fitis behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Fitis staat op de 1e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 760 territoria


De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Fitis komt in grote aantallen in Meijendel voor en staat steevast in de 'Top 10' van meest succesvolle broedvogels van Meijendel.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Fitis via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Fitis.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top