Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Tjiftjaf

Alle Boszangers:
[euring: 13110]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus collybita | English: Chiffchaff
Deu: Zilpzalp | Fran: Pouillot véloce | Esp: Mosquitero com£n…


Foto van de Tjiftjaf
Foto: Edwin Bax  
De Tjiftjaf is een zomergast en algemene broedvogel die erg veel lijkt op zijn neef de Fitis. Beide zijn olijfgroen tot bruin van kleur en hebben een egale oogstreep. Als je goed kijkt neigt de eerste naar wat meer bruinachtig kleuren met zwarte poten.

Het onderscheid wordt het makkelijkst gemaakt door de zang; de Tjiftjaf roept zijn eigen naam terwijl de Fitis een weemoedige reeks van dalende tonen ten gehore brengt. De lokroep van beiden daarentegen is nagenoeg hetzelfde. En ook het biotoop is behoorlijk gelijk, gevarieerd bebost terrein, parken en tuinen met een weelderige ondergroei. De Tjiftjaf prefereert daarin de hogere bomen. Hij is daar te zien, rusteloos op zoek naar zijn voedsel t.w. kleine insecten zoals rupsen, spinnen en mugjes.

De Tjiftjaf komt als één van de eerste zomergasten terug uit de wintergebieden; zo vanaf begin april is zijn zang weer te horen als teken van de aanbrekende lente. Het vrouwtje bouwt een koepelvormig nest van droog gras, bekleed met veren. Daarin worden 6 à 7 eieren gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. Zij brengen de jongen samen groot en meestal hebben ze twee legsels.

Grafiek met territoria Tjiftjaf
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
17 30 39 46 83 107 159 113 208 260 254 323 296 340 462 410 342 382 420 564 589 367 290 386 339 354 335 436 400 383 448 448 449 475

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Tjiftjaf.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Tjiftjaf behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Tjiftjaf staat op de 7e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 456 territoria


De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Tjiftjaf via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Tjiftjaf.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top