Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fluiter

Alle Boszangers:
[euring: 13080]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus sibilatrix | English: Wood Warbler
Deu: Waldlaubsänger | Fran: Pouillot siffleur | Esp: Mosquitero silbador…


Foto van de Fluiter
Foto: Steve Garvie (Dunfermline, Fife, Scotland)
CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
De Fluiter is een zomergast die overwintert in Oost-Afrika. Hij komt laat in Nederland aan, het gros in de meimaand, en verblijft hier maar kort; er is net genoeg tijd om één broedsel groot te brengen.

Het is een vrij kleine zanger, iets groter dan de Fitis. Hij heeft een kenmerkende spierwitte buik, mosgroene bovendelen en citroengele borst en keel. Ook heeft de Fluiter erg lange vleugels.

Deze niet zo opvallende vogel heeft een voorkeur voor bosrijke gebieden op zandgronden zoals oude loofbossen (beuk) met gesloten bladerdek, maar ook grote parken en tuinen, meestal met weinig ondergroei. Hij zingt hoofdzakelijk na aankomst in mei en vooral dan is de Fluiter goed te spotten. Zijn meest gehoorde zang is een reeks van versnellende metaalachtig klinkende noten die ongeveer vier seconden aanhoudt en wel wordt vergeleken met een stuiterende knikker op een metalen plaat. Dit wordt afgewisseld met een tweede type zang, een stuk of vijf weemoedig klinkende, iets dalende fluittonen. De zang wordt meestal hoog in de bomen ten gehore gebracht.

Het vrouwtje bouwt een koepelvormig nest van gras en bladeren in een natuurlijke holte en bekleedt dit met fijn gras of haar. Ze legt 5-7 eieren die ze alleen uitbroedt. Beide ouders verzorgen de jongen. Het voedsel bestaat uit insecten, vooral rupsen, kevers, muggen en bladluizen. In het najaar worden bessen aan het dieet toegevoegd.

Broedsucces Fluiter

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 19 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fluiter.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '87   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '03   '05   '09   '11   '12   '14   '15 
1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 4 1 1 1 3 2 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Fluiter behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Fluiter komt in Meijendel slechts incidenteel tot broeden.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Fluiter via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Fluiter.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top