Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bergfluiter

Alle Boszangers:
[euring: 13071]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus bonelli | English: Western Bonelli's Warbler
Deu: Berglaubsänger | Fran: Pouillot de Bonelli | Esp: Mosquitero papialbo…


De Bergfluiter lijkt op de Tjiftjaf, maar heeft een langer, slanker postuur. Hij heeft een gelige stuit en dof getinte rug, keel, borst en buik zijn vuilwit tot wit. De vleugeldekveren en slagpennen hebben een groengele rand. Een gelige wenkbrauwstreep loopt van boven de snavel, half door het oog naar achteren.

De Bergfluiter komt in het broedseizoen voor in Noordwest-Afrika, in heel Zuid-Europa en via Oostenrijk tot in Zuid-Duitsland. Het is een broedvogel van half open bossen, vaak eik, en meer bergop ook naaldbos. De Bergfluiter is een uitgesproken trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. Het is een zeer zeldzame dwaalgast in Nederland, er zijn slechts weinig goed gedocumenteerde waarnemingen. De meeste zingende vogels hielden zich op op hoge zandgronden van Zuid-Limburg noord tot de Noord-Veluwe, met enkele exemplaren in de zandige duinbossen van Noord- en Zuid-Holland (bron: dutchvifauna.nl).

Taxonomie
De Balkanbergfluiter werd in het verleden taxonomisch ingedeeld als een ondersoort van de Bergfluiter. De zang is gelijk maar de roep verschilt. Op basis van mtDNA-onderzoek is gebleken dat er verschil in de genen zit en daarom is de soort sinds de jaren '90 afgesplitst naar Phylloscopus orientalis.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Bergfluiter gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Bergfluiter
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top