Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bladkoning

Alle Boszangers:
[euring: 13000]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus inornatus | English: Yellow-browed Warbler
Deu: Gelbbrauenlaubsänger | Fran: Pouillot à grands sourcils | Esp: Mosquitero bilist…


De Bladkoning is een klein vogeltje, kleiner dan de Fitis, maar ietsje groter dan de Goudhaan en valt op door de lichtgele wenkbrauwstreep en twee geelachtige vleugelstrepen. Zijn vrij harde roep is een slepend en oplopend "tjoewiet!" met de nadruk op het uitroepteken. Hij houdt van gezelschap want zoekt voedsel in gemengde groepen met bijv. mezen.

Hij broedt in de Siberische taiga en overwintert normaliter in ZO-Azië. Soms trekken ze naar Zuid-West Europa en zijn dan hier vrij zeldzame doortrekkers die m.n. in het najaar (sept-okt) worden gespot, in NL voornamelijk langs de kust, soms ook in Meijendel. Volgens SOVON heeft dat laatste te maken met 'trekstuwing' en een hoge dichtheid van waarnemers. In het najaar van 2013 was er zelfs sprake van een kleine 'invasie' van Bladkoningen langs de kust en zijn honderden exemplaren van deze soort waargenomen.

Lees via deze link het genoemde SOVON artikel. Daarin wordt ook gerefereerd naar het nog steeds actuele artikel van een jaar of tien geleden over deze wintergast uit het verre oosten.

de Bladkoning is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Bladkoning via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Bladkoning.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top