Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwartkop

Alle Grasmussen:
[euring: 12770]
Familienaam: Grasmussen (Sylviidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sylvia atricapilla | English: Blackcap
Deu: Mnchsgrasmücke | Fran: Fauvette à tête noire | Esp: Curruca capirotada…


De Zwartkop houdt van loofbomen en is daarom vooral in gemengde en loofbossen te vinden, en ook in parken en de grotere stadstuinen komt men deze mooie zanger tegen. Een belangrijke voorwaarde is een dichte ondergroei om het nest in te bouwen. Door steeds natuurlijker bosbeheer en het ouder worden van bossen in Flevoland en in de duinen is het aantal Zwartkoppen sterk toegenomen. In vergelijking met het naaste familielid - de Tuinfluiter - gaat de voorkeur uit naar oudere bomen en struiken.

Zwartkoppen danken hun naam aan de zwarte veertjes boven op de kop, als een zwarte alpinopet. Alleen bij de mannen is die zwart, de vrouwtjes hebben een roestbruin petje op. De rest van de vogels is vrijwel egaal muisgrijs van kleur. Oppervlakkig gekeken kan men deze vogel verwarren met de Glanskop, maar die heeft een zwarte bef en de mooie zang van de Zwartkop maakt het onderscheid toch eenvoudig. Als hij begint te zingen klinkt het eerst wat stroef en krasserig, maar al gauw komt zijn stem op gang en produceert hij de meest fraaie klanken. Een enkele keer imiteert de Zwartkop ook andere soorten.

Broedsucces Zwartkop

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwartkop.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
47 60 102 99 115 91 96 69 127 153 127 145 109 124 151 179 175 162 179 183 205 194 174 198 162 198 251 296 317 289 365 351 364 395

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Zwartkop behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Zwartkop staat op de 9e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 395 territoria

De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwartkop via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwartkop.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top