Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Tuinfluiter

Alle Grasmussen:
[euring: 12760]
Familienaam: Grasmussen (Sylviidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sylvia borin | English: Garden Warbler
Deu: Gartengrasmücke | Fran: Fauvette des jardins | Esp: Curruca mosquitera…


De Tuinfluiter is een onopvallende vogel die zich maar weinig laat zien. De vogel is geheel grijsbruin van kleur en houdt zich voornamelijk schuil in dicht struikgewas. Tuinfluiters zijn dan ook het best te herkennen aan de lang aangehouden zang die hier en daar lijkt op die van de Merel. De zang van de Tuinfluiter is echter sneller en onafgebroken.

Het nest van de Tuinfluiter is groot en wordt laag in de struiken gebouwd. Het voedsel bestaat 's zomers voor een groot deel uit insecten. Deze soort overwintert ten zuiden van de Sahara en om voldoende energie voor de lange trek op te doen worden in het najaar ook veel bessen gegeten.

De Tuinfluiter, nauw verwant met de Zwartkop, neemt in Meijendel toe. De vogel profiteert van de toename aan struwelen. Hij geeft er de voorkeur aan om zich aan de rand van open plekken op te houden, omdat daar de vegetatie op de bodem vaak dicht en hoog genoeg is om een goed verborgen nest te maken.
Broedsucces Tuinfluiter
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Tuinfluiter.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
16 30 34 48 29 30 37 20 45 67 57 52 61 74 70 56 51 68 47 52 72 69 47 81 68 79 104 100 96 103 129 135 146 148

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Tuinfluiter behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  De Tuinfluiter zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • De Tuinfluiter op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
 • De zang van Tuinfluiter en Zwartkop kunnen erg op elkaar lijken. Vergelijk ze hier.
 • Zwartkop begint soms wat krassend, maar zingt melodieus en gevarieerd met kenmerkende luide, heldere en hoge tonen aan het einde.
 • Tuinfluiter 'brabbelt' wat meer, soms lang aangehouden en mist de heldere uithalen.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Tuinfluiter.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Tuinfluiter via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Tuinfluiter.
top