Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Braamsluiper

Alle Grasmussen:
[euring: 12740]
Familienaam: Grasmussen (Sylviidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sylvia curruca | English: Lesser Whitethroat
Deu: Klappergrasmücke | Fran: Fauvette babillarde | Esp: Curruca zarcerilla…


Een Braamsluiper is een hele onopvallende vogel met zijn grijze kop, grijsbruine bovenzijde en vaalwitte onderzijde; de keel is spierwit. Hij is ook heel schuw en laat zich zelden zien. Hij is daarmee het tegenovergestelde van zijn neefje de Grasmus die zich juist graag laat zien, zingend vanaf de top van zo’n struik, vaak ook in een korte zangvlucht.

De aanwezigheid van een Braamsluiper wordt vooral verraden door het opklinken van een een-tonig geratel uit het binnenste van een struik. Dichtbij deze zanger is te horen dat die ratel voorafgegaan wordt door een zacht en kort prevelend liedje.
Hij is overigens ook veel minder talrijk dan zijn familielid.

De Braamsluiper is een zomergast, de eerste exemplaren komen in de regel in april terug uit het overwinteringsgebied Oost Afrika, vooral Soedan en Tsjaad. Hij doet zijn naam eer aan want leidt zijn steelse leven bij voorkeur in doornige struiken in een halfopen landschap. Grote delen van de Meijendelse duinen, daar waar veel duin- en meidoorns staan, zijn dus uitstekend geschikt.

Het komvormige nest van de Braamsluiper zit diep verborgen in degelijke struiken en struwelen. Het is gebouwd van stengels en wortels, soms bekleed met wat haar ofzo. Het vrouwtje bebroedt het legsel, beide ouders voeren de jongen. Meestal is er een tweede broedsel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Braamsluiper gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Braamsluiper
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Braamsluiper.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
38 66 56 67 60 72 67 47 60 68 84 98 104 76 80 81 88 87 93 90 101 100 94 73 89 93 88 110 90 81 92 126 140 124

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Braamsluiper behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Braamsluipers zijn het talrijkst in duingebieden met doornstruwelen en kleinschalig boerenland met veel heggen op kleigronden. Grote bosgebieden worden gemeden, in stedelijk gebied bewoont de soort (schaars) parken en tuinen. In de lage delen van het land wist de Braamsluiper sinds ca. 1975 te profiteren van toegenomen beplanting in voorheen open gebied. Op de hoge gronden, daarentegen, ging broedgelegenheid verloren bij o.a. ruilverkavelingen (bron: Sovon).

Na een achteruitgang hebben de aantallen Braamsluipers zich gestabiliseerd in Nederland. Mogelijk heeft de soort te lijden onder de enorme droogtes in Oost-Afrika (bron: ).

Grote delen van Meijendel beschikken over het juiste biotoop (doornstruwelen!) en de Braamsluiper is dan ook goed vertegenwoordigd. Het aantal broedgevallen blijft door de jaren heen behoorlijk stabiel.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Braamsluiper op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Braamsluiper.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Braamsluiper
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top