Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Braamsluiper

Alle Grasmussen:
[euring: 12740]
Familienaam: Grasmussen (Sylviidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sylvia curruca | English: Lesser Whitethroat
Deu: Klappergrasmücke | Fran: Fauvette babillarde | Esp: Curruca zarcerilla…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De aanwezigheid van een Braamsluiper wordt vooral verraden door het opklinken van een eentonig geratel uit het binnenste van een struik. Hij is namenlijk zeer schuw en laat zich zeer zelden zien. Hij is daarmee het tegenovergestelde van zijn neefje de Grasmus die zich juist graag laat zien, zingend vanaf de top van zo’n struik, vaak ook een korte zangvlucht. De Braamsluiper is overigens ook veel minder talrijk dan zijn familielid. Dichtbij deze zanger is te horen dat die eentonige ratel voorafgegaan wordt door een zacht en kort prevelend liedje.

De Braamsluiper is een zomergast, de eerste exemplaren komen in de regel in april terug uit het overwinteringsgebied Oost Afrika, vooral Soedan en Tsjaad. Hij doet zijn naam eer aan want leidt zijn steelse leven bij voorkeur in doornige struiken in een halfopen landschap. Grote delen van de Meijendelse duinen, daar waar veel duin- en meidoorns staan, zijn dus uitstekend geschikt. Het komvormige nest van de Braamsluiper zit diep verborgen in degelijke struiken.

Grafiek met territoria Braamsluiper Grafiek met territoria Braamsluiper
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
38 66 56 67 60 72 67 47 60 68 84 98 104 76 80 81 88 87 93 90 101 100 94 73 89 93 88 110 90 81 92 126 140 124

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Braamsluiper.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Braamsluiper behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Braamsluiper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Braamsluiper.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top