Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Karekiet

Alle Rietzangers:
[euring: 12530]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus arundinaceus | English: Great Reed Warbler
Deu: Drosselrohrsänger | Fran: Rousserole turdoïde | Esp: Carricero tordal…


De Grote Karekiet is de grootste rietzanger die in Nederland broedt. Het is een zomergast die de winter doorbrengt in rietmoerassen, savannen en de struikzone van Afrika.

Deze soort kan bijna 20 cm groot worden en dit forse formaat is een uitstekend kenmerk voor de determinatie, want verder lijkt hij nogal op zijn kleine neef. De Grote Karekiet laat zich vaker zien dan de Kleine en hij trekt de aandacht door zijn luide zang. Vaak dag en nacht is dan het luide 'karre-karre-kiet-kiet' te horen.

In mei komt deze soort terug naar Nederland, waar hij op zoek gaat naar een territorium in oude rietvelden. Het komvormige nest wordt gemaakt tussen rietstengels die in water staan, vrij ver bij de oever vandaan, als bescherming tegen vijanden. Het moet oud riet zijn omdat het een nogal zwaar nest is van bladeren van riet en biezen dat aan drie tot zes rietstengels wordt verankerd. Jong riet is te buigzaam en glad en houdt dat niet. Het nest wordt bekleed met allerhande zacht materiaal zoals rietpluimen en veertjes. Na zo'n twee weken komen de 4 - 5 eieren uit. Beide ouders bebroeden de eieren en verzorgen de jongen die na nog een week of twee uitvliegen.

Deze soort heeft vooral insecten en de larven daarvan op zijn menu staan. Denk aan libellen, langpootmuggen, eendagsvliegen, kevers en spinnen. In augustus vliegt de Grote Karekiet weer naar zijn overwinteringsgebied.

Het soort rietvelden dat de Grote Karekiet nodig heeft voor zijn nest neemt in Nederland af, zodoende ook het aantal broedgevallen. Mogelijk wordt de afname van deze soort ook veroorzaakt door bedreigingen tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden. Daarom staat deze rietzanger op de Rode Lijst.

Vogelbescherming Nederland komt in aktie
Van de duizenden broedparen van de Grote Karekiet die ooit de nederlandse rietmoerassen bevolkten zijn er nauwelijks meer dan 100 over. VBNL heeft daarom in december 2015 een reddingsplan gelanceerd om te voorkomen dat 'deze oer-Hollandse ratelaar van het riet niet uitsterft in Nederland'. In de Loosdrechtse Plassen – het belangrijkste bolwerk van de Grote Karekiet – gaat VBNL het leefgebied drastisch verbeteren. Lees het hele bericht via deze link.

Het beschermingsproject voor de Grote Karekiet is onderdeel van het Actieplan bedreigde vogels van Vogelbescherming. Met het actieplan wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1986   1988   1990   1991   1994   1997   2011 
1 1 2 1 2 1 1

In 7 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Karekiet.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Grote Karekiet behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het volgende is een samenvatting van een uitgebreidere tekst op natuurbericht.nl.
In het Zwarte Meer (OV) bevindt zich een van de grootste populaties Grote Karekieten van Nederland. Het nestsucces daar blijkt voldoende te zijn om de populatie in het gebied in stand te houden terwijl de aantallen in Nederland al jaren teruglopen.

Recent onderzoek heeft enkele interessante bevindingen opgeleverd. Zo staat in het gebied veel waterriet en dat heeft deze vogel nodig om zijn nesten in te bouwen. Maar wat nog belangrijker bleek te zijn was de afstand van dat riet tot struweel. Die mag niet meer dan twintig meter zijn. Een waardevolle conclusie voor het beheer van het gebied.

Lees het gehele artikel via deze link.

Bescherming van de Grote Karekiet

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Grote Karekiet staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Deze soort is opgenomen in het 'Actieplan bedreigde vogels' van VBNL.
Lees meer in deze brochure.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Karekiet via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Karekiet.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top