Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Blauwe Reiger

Alle Reigers:
[euring: 1220]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ardea cinerea | English: Grey Heron
Deutsch: Fischreiher | Français: Héron cendré | Español: Garza real


Geen beschrijving beschikbaar…

de Blauwe Reiger is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Het zijn (anno 2012) geen beste tijden voor de Blauwe Reiger. Voor het vierde jaar op rij lijkt er sprake van een achteruitgang. Tot 30 januari verliep de winter voor vorstgevoelig soorten zoals de Blauwe Reiger redelijk gunstig. De eerste vorstperiode van de afgelopen winter groeide echter binnen vijf dagen uit tot een koudegolf. Een landelijke koudegolf is volgens het KNMI een serie van minstens vijf ijsdagen (hele etmaal onder 0 graden) in De Bilt, waarvan tenminste drie dagen met strenge vorst (minimum onder de min 10 graden). De koudegolf van februari 2012 was de 33e sinds 1901 en de eerste in vijftien jaar. De vorige, die net als 2012 ook twaalf dagen duurde en een Elfstedentocht mogelijk maakte, beleefde ons land begin 1997 (bron: KNMI).

Het effect van de koude laat zich voorzichtig meten door de telresultaten te vergelijken van 89 Blauwe Reiger-kolonies die nu al gemeld zijn bij SOVON en ook in 2011 doorgegeven werden. Van 30 kolonies kwam het totaal aantal nesten hoger uit dan in 2011, bij 14 kolonies bleef het aantal gelijk en van 45 kolonies liep het aantal broedparen terug. In de database van SOVON zitten 440 bewoonde kolonies (2011), waarmee de steekproef van 89 kolonies neerkomt op ongeveer 20% van het totaal. Een prima basis om een voorzichtige verwachting op te baseren. In totaal komt het aantal getelde nesten in 2012 uit op 1712, wat een achteruitgang van 5% betekent ten opzichte van een jaar eerder met 1804 nesten. Er lijken opmerkelijke regionale verschillen te zijn. Zo werden tot nu toe in Zuid-Holland in 31 kolonies bijna gelijke aantallen geteld als een jaar eerder (648 paren in 2011 en 644 in 2012). In 18 kolonies in Noord-Holland liep het aantal terug van 351 nesten in 2011 naar 297 in 2012, een verlies van 15%. In geen enkele provincies kwamen de cijfers hoger uit dan in 2011.

Bericht overgenomen van de site van SOVON.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Blauwe Reiger zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Blauwe Reiger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Blauwe Reiger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Blauwe Reiger.
top