Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Cetti's Zanger

[euring: 12200]
Familienaam: Struikzangers (Cettiidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cettia cetti | English: Cetti's Warbler
Deu: Seidensänger | Fran: Bouscarle de Cetti | Esp: Ruise¤or bastardo…


"De Cetti’s Zanger is een enigszins saai-ogende bruine rietvogel die zich zelden laat zien, maar zich kenbaar maakt door zijn harde, explosieve zang. Het is een heel zeldzame soort die de afgelopen decennia in sommige jaren met slechts enige tientallen paren voorkwam in ons land en in andere jaren zelfs ontbrak als broedvogel.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Niet alleen zijn zang is explosief en hard, ook zijn aantalsontwikkeling is spectaculair te noemen. Een voorlopig overzicht voor 2009 laat een nieuwe recordaantal zien. Als echte zuiderling werd de Cetti’s Zanger als een wintergevoelige soort beschouwd die na een strenge winter massaal het loodje zou leggen, maar de werkelijkheid is toch net iets anders. De aantallen nemen flink toe, ondanks de afgelopen winter die de koudste was in twaalf jaar."

Overgenomen uit een bericht van SOVON. Lees verder in dit bericht.

Broedsucces Cetti's Zanger

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel is in 2011 één territorium van de Cetti's Zanger vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Cetti's Zanger behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal territoria in Nederland.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Cetti's Zanger is een sterk wintergevoelige soort en de populatie krijgt gevoelige klappen in koude winters. Desealniettemin nemen de aantallen behoorlijk toe. Lees dit artikel in SOVON Nieuws van januari 2009.

Deze soort heeft in 2011 voor het eerst een broedgeval in Meijendel opgeleverd. Wellicht is dit een voorbode van de vestiging van een nieuwe broedvogelsoort, die zich als gevolg van de klimaatverandering in ZW-Nederland lijkt te vestigen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Cetti's Zanger zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Cetti's Zanger op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Cetti's Zanger.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Cetti's Zanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Cetti's Zanger.
top