Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Cetti's Zanger

[euring: 12200]
Familienaam: Struikzangers (Cettiidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cettia cetti | English: Cetti's Warbler
Deu: Seidensänger | Fran: Bouscarle de Cetti | Esp: Ruise¤or bastardo…


"De Cetti’s Zanger is een enigszins saai-ogende bruine rietvogel die zich zelden laat zien, maar zich kenbaar maakt door zijn harde, explosieve zang. Het is een heel zeldzame soort die de afgelopen decennia in sommige jaren met slechts enige tientallen paren voorkwam in ons land en in andere jaren zelfs ontbrak als broedvogel.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Niet alleen zijn zang is explosief en hard, ook zijn aantalsontwikkeling is spectaculair te noemen. Een voorlopig overzicht voor 2009 laat een nieuwe recordaantal zien. Als echte zuiderling werd de Cetti’s Zanger als een wintergevoelige soort beschouwd die na een strenge winter massaal het loodje zou leggen, maar de werkelijkheid is toch net iets anders. De aantallen nemen flink toe, ondanks de afgelopen winter die de koudste was in twaalf jaar." Overgenomen uit een bericht van SOVON. Lees verder in dit bericht.

Het broedgebied van het gros van de Europese Cetti's Zangers ligt hoofdzakelijk rond de Middellandse-Zee, de westelijke helft van Frankrijk en Zuid-Engeland. Dit zijn in principe standvogels. Verder zijn populaties te vinden vanaf de Balkan via Turkije tot en met de zuidelijke helft van Kazakhstan. Een deel van deze populaties overwintert rond de Perzische Golf en de Arabische Zee. De Cetti's Zangers in Nederland vormen de noordelijke punt van het broedggebied. Het is een sterk wintergevoelige soort en de populatie krijgt als gevolg gevoelige klappen in koude winters; lees hierover in SOVON Nieuws van januari 2009. Desealniettemin nemen de aantallen behoorlijk toe.

Cetti’s zangers komen alleen in de buurt van water voor, in rietcomplexen en dicht struikgewas of weelderig begroeide sloten, in Nederland vooral in de Biesbosch en de Delta. Ze lijden een verborgen leven en zullen derhalve vooral te horen zijn. Het nest wordt laag in dichte vegetatie gebouwd, vlakbij maar niet boven het water. Het vrouwtje broedt alleen, maar beide ouders verzorgen de jongen. Vaak volgt er een tweede legsel.

Van de Cetti’s Zanger is in 2011 voor het eerst een broedgeval in Meijendel vastgesteld, mogelijk een indicatie van uitbreiding van het broedgebied. Dat dit niet het enige bezoek van deze soort aan Meijendel is geweest blijkt uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel: in de periode 2000-2017 zijn daar 9 Cetti’s Zangers geringd, de laatste in 2017. Het wachten lijkt op een volgende broedpoging.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Cetti's Zanger gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Cetti's Zanger
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel is in 2011 één territorium van de Cetti's Zanger vastgesteld.
Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Cetti's Zanger behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
De Cetti's Zanger is een sterk wintergevoelige soort en de populatie krijgt gevoelige klappen in koude winters. Desealniettemin nemen de aantallen behoorlijk toe. Lees dit artikel in SOVON Nieuws van januari 2009.

Deze soort heeft in 2011 voor het eerst een broedgeval in Meijendel opgeleverd. Wellicht is dit een voorbode van de vestiging van een nieuwe broedvogelsoort, die zich als gevolg van klimaatverandering in ZW-Nederland lijkt te vestigen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Cetti's Zanger op vogelgeluid.nl. Opname: Stanislas Wroza | xeno-canto
 • De Cetti's Zanger op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Cetti's Zanger.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Cetti's Zanger
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top