Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zanglijster

Alle Lijsters:
[euring: 12000]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus philomelos | English: Song Thrush
Deu: Singdrossel | Fran: Grive musicienne | Esp: Zorzal com£n…


Zanglijsters zijn algemene broedvogels van bossen, parken en tuinen. De gevarieerde zang - de naam doet zoiets al vermoeden - is een verdragend, melodieus en klankvol geluid. Zanglijsters beginnen vroeg, ruim vòòr zonsopkomst, en eindigen laat met hun gezang en het krachtige lied wordt vanaf een hoge zangpost ten gehore gebracht. Vanuit een boomtop zingt de Zanglijster zijn uitgebreide repertoire, gekenmerkt door herhaalde strofes. Hoewel er in het najaar veel zanglijsters doortrekken, valt dat niet zo op omdat ze vooral 's nachts trekken en een onopvallende roep hebben.

Struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden, dat is waar zanglijsters hun voedsel zoeken. Hij heeft een voorkeur voor wormen en slakken. Een typische zanglijstereigenschap is het stukslaan van slakkenhuizen op een vaste plek, een 'smidse', om zo bij het malse slakkenvlees te komen. Behalve slakken eten zanglijsters ook grote hoeveelheden insecten, duizendpoten en pissebedden, in najaar en winter ook bessen en fruit.

Het nest wordt verscholen in een dichte struik of in een boom gebouwd van twijgjes en stro, hoe onopvallender hoe liever het de Zanglijster is. Dichte vochtige bossen, zoals rabattenbossen en elzenhakhoutpercelen, zijn favoriet. Het komvormige nest wordt van binnen met modder glad afgewerkt. De 3-5 jongen worden door beide ouders grootgebracht. Bossen op droge zandgronden huisvesten veel minder zanglijsters, waarschijnlijk speelt kalkgebrek door verzuring van de bossen hier, net als bij mezen, een grote rol.

Grafiek met territoria Zanglijster
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
12 7 9 11 14 19 23 21 16 25 35 20 15 15 19 30 39 57 63 72 70 50 49 64 70 64 65 65 91 99 127 144 157 163

In 34 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zanglijster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zanglijster behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zanglijster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zanglijster.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top