Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zanglijster

Alle Lijsters:
[euring: 12000]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus philomelos | English: Song Thrush
Deu: Singdrossel | Fran: Grive musicienne | Esp: Zorzal com£n…


Zanglijsters zijn algemene broedvogels van bossen, parken en tuinen. De gevarieerde zang - de naam doet zoiets al vermoeden - is een verdragend, melodieus en klankvol geluid. Zanglijsters beginnen vroeg, ruim vòòr zonsopkomst, en eindigen laat met hun gezang en het krachtige lied wordt vanaf een hoge zangpost ten gehore gebracht. Vanuit een boomtop zingt de Zanglijster zijn uitgebreide repertoire, gekenmerkt door herhaalde strofes. Hoewel er in het najaar veel zanglijsters doortrekken, valt dat niet zo op omdat ze vooral 's nachts trekken en een onopvallende roep hebben.

Struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden, dat is waar zanglijsters hun voedsel zoeken. Hij heeft een voorkeur voor wormen en slakken. Een typische zanglijstereigenschap is het stukslaan van slakkenhuizen op een vaste plek, een 'smidse', om zo bij het malse slakkenvlees te komen. Behalve slakken eten zanglijsters ook grote hoeveelheden insecten, duizendpoten en pissebedden, in najaar en winter ook bessen en fruit.

Het nest wordt verscholen in een dichte struik of in een boom gebouwd van twijgjes en stro, hoe onopvallender hoe liever het de Zanglijster is. Dichte vochtige bossen, zoals rabattenbossen en elzenhakhoutpercelen, zijn favoriet. Het komvormige nest wordt van binnen met modder glad afgewerkt. De 3-5 jongen worden door beide ouders grootgebracht. Bossen op droge zandgronden huisvesten veel minder zanglijsters, waarschijnlijk speelt kalkgebrek door verzuring van de bossen hier, net als bij mezen, een grote rol.

Broedsucces Zanglijster

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zanglijster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
12 7 9 11 14 19 23 21 16 25 35 20 15 15 19 30 39 57 63 72 70 50 49 64 70 64 65 65 91 99 127 144 157 163

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Zanglijster behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Zanglijster zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Zanglijster op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Zanglijster.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Zanglijster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zanglijster.
top