Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kramsvogel

Alle Lijsters:
[euring: 11980]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus pilaris | English: Fieldfare
Deu: Wacholderdrossel | Fran: Grive litorne | Esp: Zorzal real…


De Kramsvogel heeft een opvallend verenkleed met een grijze kop, bruine rug en sterk gestreepte buik en de borst. De Kramsvogel is een wintergast en bezoekt Meijendel meestal in het late najaar. In grote groepen wordt dan naar bessenhoudende struiken gezocht.

Grafiek met territoria Kramsvogel
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1985   1986   1997   2002   2009 
1 1 1 1 2

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kramsvogel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kramsvogel behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Een enkele keer is een individu nog laat aanwezig, ergo in het vroege voorjaar. Als gevolg van de landelijk bepaalde telmethode (BMP) leidt dat dan tot een territorium, echt broeden is niet vastgesteld.

Bescherming van de Kramsvogel

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Kramsvogel staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kramsvogel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kramsvogel.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top