Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Beflijster

Alle Lijsters:
[euring: 11860]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus torquatus | English: Ring Ouzel
Deu: Ringdrossel | Fran: Merle à plastron | Esp: Mirlo de collar…


Oppervlakkig gekeken lijkt een Beflijster sterk op een Merel, zeker op afstand. Maar bij nadere beschouwing valt natuurlijk de witte halve maan op de borst op. Verder zijn dan lichte randen langs de vleugelveren te zien, waardoor gesloten vleugels grijs zijn t.o.v. het zwart van de rest van deze lijsterachtige.

Beflijster broeden in rotsachtige gebieden in Noord-Europa en in Schotland. In de Alpen en de Balkan komt een ondersoort voor. In Nederland is het een schaarse doortrekker die tijdens de voorjaarstrek vooral op de Waddeneilanden wordt gezien. Ook zijn waarnemingen bekend van Beflijsters in Meijendel in April en Mei.
Broedsucces Beflijster
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Beflijster vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
De Beflijster behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Beflijster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Beflijster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Beflijster.
top