Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Roodstaart

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11210]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phoenicurus ochruros | English: Black Redstart
Deu: Hausrotschwanz | Fran: Rouge-queue noir | Esp: Colirrojo tiz˘n…


Foto van de Zwarte Roodstaart
Foto: Jerzystrzelecki (Own work)
CC-BY-3.0   via Wikimedia Commons
Begin vorige eeuw was deze soort nog zeldzaam in Nederland. De Zwarte roodstaart voelt zich namenlijk vooral thuis in droge, rotsachtige gebieden zoals in de Ardennen. Maar geleidelijk aan is deze roodstaart zich gaan aanpassen aan de verstedelijking en tegenwoordig vormen flatgebouwen, gebouwen met torens, schuttingen, tuinen en wat dies meer zij, een prima alternatief voor de natuurlijke habitat. Zo heeft hij zich naar het noorden en westen uitgebreid. Hij zoekt zijn voedsel nu net zo makkelijk op braakliggende terreinen in de buurt van nieuwbouw of een saneringswijk als in zijn oorspronkelijke biotoop.

Het is een zomergast, arriveert zo in maart en vertrekt uiterlijk in oktober. Hij overwintert dan in het Middellandse-Zeegebied en tot in Zuid-Azië.

De Zwarte roodstaart doet zijn naam zeker eer aan: het mannetje is roetzwart en heeft een witte vlek op de vleugel, het vrouwtje is meer grijzig en mist de vleugelvlek. Zijn opvallendste kenmerk is de onrustige, voortdurend trillende, roestkleurige staart.

Zwarte roodstaarten broeden in allerlei holten in bomen of stenige substraten: van oorsprong in rotsspleten, tegenwoordig ook op warme en droge plaatsen als ontluchtingsgaten in spouwmuren. Het vrouwtje bouwt een nest van gras, mos en worteltjes op richels, onder dakpannen en in spleten. Ze voert het met fijner materiaal zoals haren en veertjes, en legt er 4-6 eieren in die ze alleen uitbroedt. De jongen worden door beide ouders grootgebracht. Soms volgt er een tweede broedsel en in een enkel geval zelfs een derde.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten die vaak, zoals het een echte Vliegenvanger betaamt, uit de lucht worden geplukt. Verder eten ze spinnen en duizendpoten, soms bessen.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1990   1995   2015   2016 
1 1 1 1 3

In 5 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwarte Roodstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zwarte Roodstaart behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De afgelopen decennia heeft de Zwarte roodstaart in Nederland een sterke opmars gemaakt, al is het dan met grote uitschieters. Vooral in de westelijke helft van het land heeft de soort aan terrein gewonnen. Mogelijk zijn de sinds 2015 vastgestelde territoria in Meijendel daar het resultaat van.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwarte Roodstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwarte Roodstaart.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top