Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Blauwborst

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11060]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Luscinia svecica | English: Bluethroat
Deutsch: Blaukehlchen | Français: Gorgebleue | Español: Pechiazul


De Blauwborst is een zomergast die overwintert in Noord Afrika en Zuid Azië. Hij doet zijn naam eer aan. De fraaie blauwe bef heeft een zwarte bies met daaronder nog een roodbruine zoom. In Noord-Europa komt een vorm voor met een roestbruine i.p.v. wite ster. Tijdens de trek wordt ook die vorm wel in Nederland waargenomen.

Deze soort houdt van vochtig, moerasachtig terrein met struikachtige begroeiing en bomen. Daar scharrelen ze, meest op de grond en niet zo goed zichtbaar, hun kostje bij elkaar. In de broedtijd laat mannetje Blauwborst zich meer zien en zijn zang horen, vaak beginnend met metaalachtige tonen, geleidelijk versnellend en overgaand in een vloed van klanken. Vaak klimt hij al zingend omhoog om zijn lied met gespreide staart en vleugels naar beneden glijdend te beëindigen.

Het nest van gras en bladeren wordt goed verborgen op de grond. De 5-6 eieren worden hoofdzakelijk door het vrouwtje bebroed, beide ouders voeren de jongen. De Blauwborst voedt zich met insecten, larven, spinnen en slakjes.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Blauwborst gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Blauwborst
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Blauwborst.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '88   '89   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 2 4 4 5 10 5 13 14 14 17 12 12 16 13 13 16 13 12 13 10 11 5 9 9 6 9 17

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Blauwborst behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Het aantal Blauwborsten is sinds de jaren '60 in het duin geleidelijk toegenomen. Sinds het jaar 2000 is het aantal broedgevallen in Meijendel licht flucturend, sinds 2010 zelfs dalend. De veranderingen in de Meijendel populatie volgen globaal de landelijke trend.

De verspreiding van Blauwborsten in Nederland is de afgelopen decennia spectaculair toegenomen tot zo'n 10.000 broedparen in 2000. Na een dip zo rond 2005 is die stijging doorgegaan.

Een goed beheer van natte gebieden is voor de instandhouding van de soort essentieel.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  Blauwborst op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
 • De Blauwborst op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Blauwborst.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Blauwborst.
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top