Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Noordse Nachtegaal

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11030]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Luscinia luscinia | English: Thrush Nightingale
Deutsch: Sprosser | Français: Rossignol progné | Español: Ruiseñor ruso


Foto van de Noordse Nachtegaal
Foto: Vogelartinfo - Chris Romeiks
CC-BY-NC-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Noordse Nachtegaal komt vooral voor in Noordoost-Europa en overwintert in Oost-Afrika. Hij wordt slechts incidenteel in Nederland waargenomen. Het betreft dan meestal dwaalgasten die met oostenwinden hier verzeild raken.

De Noordse Nachtegaal is een onopvallende vogel die zich hoofdzakelijk in de dichte begroeiing ophoudt en zich zelden laat zien. Deze lijkt erg op de 'gewone' Nachtegaal, alleen de geoefende vogelaar kan de subtiele verschillen uit elkaar houden. Zo is de zang eveneens uitbundig maar duidelijk wat langzamer dan van de Nachtegaal en het crescendo ontbreekt, evenals het typische srrr aan het einde van de zang. Verder heeft deze soort donkerder bruine bovendelen en een donkerder roodbruine staart, bovendien is de tweede handpen langer (bron: WikipediA).

De Noordse Nachtegaal is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  De Noordse Nachtegaal zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • In de WikipediA is een lang geluidsfragment te beluisteren (18 min).
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Noordse Nachtegaal.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Noordse Nachtegaal via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld. De Noordse Nachtegaal staat na de Blauwborst op pagina 2.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Noordse Nachtegaal.
top