Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Noordse Nachtegaal

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11030]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Luscinia luscinia | English: Thrush Nightingale
Deutsch: Sprosser | Français: Rossignol progné | Español: Ruiseñor ruso


Foto van de Noordse Nachtegaal
Foto: Vogelartinfo - Chris Romeiks
CC BY-NC-SA 3.0  via Creative Commons
De Noordse Nachtegaal is een onopvallende vogel die zich hoofdzakelijk in de dichte begroeiing ophoudt en zich zelden laat zien. Deze Nachtegaal lijkt erg op de 'gewone' Nachtegaal, alleen de geoefende vogelaar kan de subtiele verschillen uit elkaar houden. Deze soort heeft donkerder bruine bovendelen en een donkerder roodbruine staart, bovendien is de tweede handpen langer (bron: WIKIPEDIA).

De zang is net als van de Nachtegaal uitbundig, maar duidelijk wat langzamer dan van de Nachtegaal en het crescendo ontbreekt, evenals het typische srrr aan het einde van de zang.

Noordse Nachtegalen komen vooral voor in Noordoost-Europa en overwinteren in Oost-Afrika. Ze worden incidenteel in Nederland waargenomen, maar wel jaarlijks in verschillende aantallen. Het betreft dan meestal dwaalgasten die met oostenwinden hier verzeild raken. Tot en met 2017 zijn in Meijendel een drietal waarnemingen geweest en tweemaal is deze soort geringd bij het Vogelringstation Meijendel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Noordse Nachtegaal gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Noordse Nachtegaal op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • In de WikipediA is een lang geluidsfragment te beluisteren (18 min).
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Noordse Nachtegaal.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Noordse Nachtegaal
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  De Noordse Nachtegaal staat na de Blauwborst op pagina 2.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top