Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodborst

Alle Vliegenvangers:
[euring: 10990]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Erithacus rubecula | English: Robin
Deutsch: Rotkehlchen | Français: Rougegorge | Español: Petirrojo


Foto van de Roodborst
Foto: Edwin Bax  
De Roodborst is van oorsprong een vogel van loofbossen, maar komt nu overal voor waar gebieden met dicht struikgewas worden afgewisseld met open plekken. Ook tuinen behoren tot zijn biotoop, hij laat zich daar vaak en vooral in de winter veelvuldig zien.

Roodborsten zijn niet per sé schuw, zelfs nieuwsgierig, maar erg territoriaal en verdedigen hun gebied met een gevarieerd en melancholiek lied, vaak met opgezette borstveren. Hij zoekt voor zijn territorium bij voorkeur naar plekken waar zij het nest op een goed beschutte plaats op de grond kan maken. Daarin worden zo’n 4 tot 6 eieren gelegd die door het wijfje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Deze soort is een trekvogel in Europa. Hoewel het lijkt alsof deze vogels het hele jaar door in Nederland verblijven, trekken ‘de onze’ in de winter naar het zuiden. Hun plaatsten worden ingenomen door noordelijke soortgenoten die de winter in West-Europa doorbrengen.

Grafiek met territoria Roodborst
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
125 93 131 161 129 192 237 193 270 212 205 272 185 162 182 242 240 234 243 190 211 141 154 209 183 120 139 128 102 138 178 239 302 255

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Roodborst.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Roodborst behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Roodborst via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Roodborst.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top