Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodborst

Alle Vliegenvangers:
[euring: 10990]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Erithacus rubecula | English: Robin
Deutsch: Rotkehlchen | Français: Rougegorge | Español: Petirrojo


Foto van de Roodborst
Foto: Edwin Bax
De Roodborst is van oorsprong een vogel van loofbossen, maar komt nu overal voor waar gebieden met dicht struikgewas worden afgewisseld met open plekken. Ook tuinen behoren tot zijn biotoop, hij laat zich daar vaak en vooral in de winter veelvuldig zien.

Een Roodborst is niet per sé schuw, zelfs nieuwsgierig, maar erg territoriaal. Het mannetje verdedigt zijn gebied met een gevarieerd en melancholiek lied, vaak met opgezette borstveren. Hij zoekt voor zijn territorium bij voorkeur naar plekken waar zij het nest op een goed beschutte plaats op de grond kan maken. Daarin worden zo’n 4 tot 6 eieren gelegd die door het wijfje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Deze soort is een trekvogel in Europa. Hoewel het lijkt alsof deze vogels het hele jaar door in Nederland verblijven, trekken ‘de onze’ in de winter naar het zuiden. Hun plaatsten worden ingenomen door noordelijke soortgenoten die de winter in West-Europa doorbrengen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Roodborst gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Roodborst
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Roodborst.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
125 93 131 161 129 192 237 193 270 212 205 272 185 162 182 242 240 234 243 190 211 141 154 209 183 120 139 128 102 138 178 239 302 255

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Roodborst behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Roodborsten ontbreken alleen in boomarme landschappen. De dichtheden zijn het hoogst in bossen met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag. In dennenbossen met weinig ondergroei zijn de dichtheden veel lager, net als in agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. De soort breidde zich sinds ongeveer 1975 uit in het westen en noorden van het land dankzij aanplant van bosjes in voorheen zeer open landschappen. De landelijke aantallen zijn sinds 1990 amper meer gegroeid. Ze vertonen inzinkingen na strenge winters zoals midden jaren tachtig en negentig. Hiervan herstelt de populatie vlot (bron: Sovon).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Roodborst op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Roodborst op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Roodborst.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Roodborst
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top