Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Heggenmus

[euring: 10840]
Familienaam: Heggenmussen (Prunellidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Prunella modularis | English: Dunnock
Deu: Heckenbraunelle | Fran: Accenteur mouchet | Esp: Acentor com£n…


De Heggenmus is niet verwant aan de Huismus. Hij heet ‘mus’ omdat vroeger alle kleine vogeltjes al snel een mus werden genoemd. Maar zijn snavel verraadt dat het hier, in tegenstelling tot de Huismus, om een insecteneter gaat. Hij scharrelt zijn voedsel op de grond bij elkaar, meestal in de ondergroei van bosjes.

De Heggenmus is in Nederland grotendeels een standvogel. De meeste trekkers zijn afkomstig uit Scandinavië en wellicht Noord-Duitsland. Onze broedvogels trekken niet of slechts een korte afstand. Bepaalde leefgebieden echter, zoals de duinen, worden in de herfst nagenoeg verlaten. Wellicht trekken deze Heggenmussen naar de stedelijke gebieden, om in tuinen voedsel te zoeken. Dan is de Heggenmus wat minder kieskeurig en eet ook kleine zaadjes.

Heggenmussen zingen een zacht en aangenaam, metaalachtig lied, in de regel vanaf de top van een struik. Vooral in de broedtijd zijn ze veelvuldig en al vroeg te horen. Ze leiden normaliter een onopvallend leven maar in de broedtijd zijn ze nog al eens te zien als ze achter elkaar aan jagen, regelmatig met z'n drieën. Mannetjes houden er vaak meer vrouwtjes op na en vrouwtjes paren met enige regelmaat met meerdere mannetjes. Voordat het sterkste mannetje met haar paart, tikt hij met de snavel tegen de cloaca totdat het zaad van het zwakkere wordt afgescheiden [*]. Het nest van halmen en gras wordt met mos en haar bekleed en vlak boven de grond gebouwd in dicht struikgewas. De 3-5 eieren worden door het vrouwtje uitgebroed, de jongen door beide ouders grootgebracht.

[*] Bron: het blad "Vogels", uitgegeven door Vogelbescherming Nederland, voorjaar 2013.

Broedsucces Heggenmus

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Heggenmus.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
340 443 439 512 432 461 483 408 501 501 482 433 428 454 444 432 408 451 445 401 405 374 344 381 319 310 285 374 373 384 403 399 425 414

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Heggenmus behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Heggenmus staat op de 8e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 414 territoria

De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Heggenmus zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Heggenmus.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Heggenmus via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Heggenmus.
top