Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Waterspreeuw

[euring: 10500]
Familienaam: Waterspreeuwen (Cinclidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cinclus cinclus | English: Dipper
Deu: Wasseramsel | Fran: Cincle plongeur | Esp: Mirlo acu tico…


De Waterspreeuw heeft een grijsbruin verenkleed met een witte keel en borst. Hij heeft korte vleugels en vliegt met snelle slagen laag over het water. Deze soort kent twee ondersoorten; het broedgebied van de noordelijke 'nominaatvorm' raakt aan Zuid-Limburg. In de winter is dit een schaarse bezoeker van waterwingebieden in de duinen en enkele andere plekken met snelstromend helder water dat niet dichtvriest.

Waterspreeuwen zitten regelmatig op een steen langs of in snelstromende beken en riviertjes. Hij zoekt daar zijn voedsel, voornamelijk waterinsecten. Daarbij gaat de vogel geheel onder water en loopt vervolgens tegen de stroming in over de bodem, waarbij de kop laag en de staart omhoog gehouden wordt. Hierdoor drukt de stroming de vogel tegen de bodem. De ogen van de Waterspreeuw worden daarbij beschermd met een transparant membraan en de neusgaten afgesloten met een beweegbaar klepje.


de Waterspreeuw is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.


Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Waterspreeuw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Waterspreeuw.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top