Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Waterspreeuw

[euring: 10500]
Familienaam: Waterspreeuwen (Cinclidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cinclus cinclus | English: Dipper
Deu: Wasseramsel | Fran: Cincle plongeur | Esp: Mirlo acu tico…


De Waterspreeuw heeft een grijsbruin verenkleed met een witte keel en borst. Hij heeft korte vleugels en vliegt met snelle slagen laag over het water. Deze soort kent twee ondersoorten; het broedgebied van de noordelijke 'nominaatvorm' raakt aan Zuid-Limburg. In de winter is dit een schaarse bezoeker van waterwingebieden in de duinen en enkele andere plekken met snelstromend helder water dat niet dichtvriest.

Waterspreeuwen zitten regelmatig op een steen langs of in snelstromende beken en riviertjes. Hij zoekt daar zijn voedsel, voornamelijk waterinsecten. Daarbij gaat de vogel geheel onder water en loopt vervolgens tegen de stroming in over de bodem, waarbij de kop laag en de staart omhoog gehouden wordt. Hierdoor drukt de stroming de vogel tegen de bodem. De ogen van de Waterspreeuw worden daarbij beschermd met een transparant membraan en de neusgaten afgesloten met een beweegbaar klepje.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Waterspreeuw gemaakt door xeno-canto. kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  Waterspreeuw op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Waterspreeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Waterspreeuw.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top