Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Noordse Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10173]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla flava thunbergi | English: Grey-headed Wagtail
Deu: Nordische Schafstelze | Fran: Bergeronnette nordique | Esp: Lavandera boyera esc…


Foto van de Noordse Kwikstaart
Foto: Jörg Hempel (DE)
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Noordse Kwikstaart (Motacilla thunbergi) wordt vaak beschouwd als een ondersoort (M. flava thunbergi) van de 'gewone' Gele Kwikstaart (M. flava flava) (IOC World Bird List). Zie hier voor een lijst met ondersoorten.

Maar elders is de Noordse Kwikstaart afgesplits: Motacilla thunbergi, zo ook in Nederland (NL Avifauna, Sovon, VBNL). Datzelfde geldt overigens ook voor de Engelse Kwikstaart: Motacilla flavissima.
Noordse vs Gele Kwikstaart en ondersoorten
In Europa zijn diverse, regionaal bepaalde, ondersoorten met elk een eigen koppatroon. Deze vormen worden door sommige auteurs ook als aparte soort beschouwd, maar ze staan als 10 ondersoorten op de IOC World Bird List. Zo ook de Noordse Kwikstaart, die in Nederland als aparte soort wordt beschouwd. Mannetjes van alle (onder)soorten en vormen zijn in het voorjaar goed te onderscheiden. In overlappende verspreidingsgebied komen vaak hybriden voor.

In de nieuwsbrief op vogelbescherming.nl van mei 2017 staat een artikel over de verschillen tussen diverse geelgekleurde kwikstaarten.

Dit overzicht is overgenomen uit de "ANWB Vogelgids van Europa".
lees meer…

De Noordse Kwikstaart is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Noordse Kwikstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Noordse Kwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Noordse Kwikstaart.
top