Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Koereiger

Alle Reigers:
[euring: 1110]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Bubulcus ibis | English: Cattle Egret
Deu: Kuhreiher | Fran: Héron garde-boeuf | Esp: Garcilla bueyera…


Van oorsprong komt de Koereiger uit Afrika. De afgelopen 50 jaar heeft deze soort zich echter succesvol verspreid over andere continenten, waaronder Europa en dan met name in Frankrijk.

De aantallen in Nederland lijken de laatste jaren ook toe te nemen en tweemaal nestelden er met zekerheid Koereigers in ons land, in 1998 (De Wieden) en 2006 (De Braakman); in beide gevallen zonder succes.

Koereigers zijn veel minder aan water gebonden dan andere reigers. Ze zijn eerder te zien in de nabijheid van vee dat insecten opjaagt, die vervolgens een eenvoudige prooi worden voor deze kleine reiger.

de Koereiger is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Koereiger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Koereiger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Koereiger.
top