Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Koereiger

Alle Reigers:
[euring: 1110]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Bubulcus ibis | English: Cattle Egret
Deu: Kuhreiher | Fran: Héron garde-boeuf | Esp: Garcilla bueyera…


De Koereiger is een vrij kleine, geheel witte reiger, alleen in de broedtijd heeft hij een gele kruin, rug en borst. Hij heeft een gele snavel en donkere poten. Zijn hals is relatief kort, die wordt vaak ingetrokken gehouden, zodat het postuur compact overkomt.

Van oorsprong komt de Koereiger uit Afrika. Maar deze soort heeft zich zeer succesvol verspreid over nagenoeg alle continenten. In Europa eerst in de landen rond de Middellandse Zee, maar het broedgebied breidt zich geleidelijk verder naar het noorden uit. En zo nemen ook in Nederland de aantallen toe, zij het geleidelijk. Van de Koereiger worden twee (onder)soorten onderscheiden, de Oostelijke Koereiger Bubulcus coromandus komt voor van India tot in Australië.

Koereigers zijn veel minder aan water gebonden dan andere reigers. Ze zijn eerder te zien in de buurt van vee dat insecten opjaagt, die vervolgens een eenvoudige prooi worden voor deze kleine reiger.

Koereigers broeden in kolonies, meestal aan water, maar niet altijd. Het nest wordt door beide ouders van takken gebouwd, het is een platform in een struik of boom. Het mannetje verzamelt de takken en het vrouwtje steekt die in het nest; de overdracht heeft vaak een plechtig karakter. Er worden 2-5 eieren in gelegd die door beide ouders worden uitgebroed.

De aantallen Koereigers in Nederland lijken de laatste jaren ook toe te nemen en tweemaal nestelden er met zekerheid Koereigers in ons land, in 1998 (De Wieden) en 2006 (De Braakman); in beide gevallen zonder succes. Vagere aanwijzingen uit andere jaren kunnen wijzen op een iets regelmatiger voorkomen. Desondanks is wel duidelijk dat de Koereiger nog een incidentele broedvogel is, de enorme toename van bijvoorbeeld de Franse broedpopulatie ten spijt (bron: Sovon).

Waarnemingen zijn het hele jaar mogelijk, maar de maanden april-juni en september-november zijn favoriet. Doorgaans gaat het om slechts enkele vogels, maar tijdens een influx zoals in 1998 kunnen er enkele tientallen bij betrokken zijn. Bij een klein deel van de waarnemingen gaat het overigens om uit gevangenschap ontsnapte vogels, herkenbaar aan hun plastic ringen en/of kenmerken van de Oostelijke Koereiger (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Koereiger gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Koereiger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Koereiger
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top