Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ralreiger

Alle Reigers:
[euring: 1080]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ardeola ralloides | English: Squacco Heron
Deu: Rallenreiher | Fran: Héron crabier | Esp: Garcilla cangrejera…


De Ralreiger is een vrij kleine reigersoort. Staand of zittend is hij overwegend oranjebruin met in de broedtijd zwart gestreepte kruinveren, afhangend als ’manen’ van het achterhoofd tot op de rug. De mantel is ’s winters bruiner en dan is de nek donker gestreept. Als een Ralreiger opvliegt lijkt hij vooral wit vanwege de witte vleugels, staart en stuit. In de broedtijd is de snavel grijsblauw, buiten de broedtijd groengeel, steeds met een zwarte punt. Deze reiger heeft rode poten die buiten het broedseizoen geelgroen worden.

De Ralreiger is in Nederland een zeldzame reiger, die in de 19e eeuw bij Nieuwerkerk aan de IJssel heeft gebroed op het Schollevaarseiland. Met het verdwijnen van dat eiland verdween ook de Ralreiger. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Hongarije; deze populaties overwinteren in Afrika, zuid van de Sahara. Afrika kent overigens ook grote populaties die daar het hele jaar verblijven.

Vanaf april-mei is de terugtrek naar de broedgebieden, waarbij soms vogels 'doorschieten' naar Nederland en andere Noordwest-Europese landen. Deze 'doorschieters' worden de laatste jaren in toenemende aantallen in ons land waargenomen, in 2016 zelfs 16 keer (bron: Dutchbirding). In het overzicht staat overigens ook een waarneming gedaan in Meijendel, net buiten het hek van de golfbaan, op 19 mei 1988.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Ralreiger gemaakt door xeno-canto kaart
Fotoserie vissende Ralreiger
Deze serie foto's toont de viskunst van een Ralreiger. Klik een thumbnail voor de grotere foto.

lees meer…
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Ralreiger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Ralreiger
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top