Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ralreiger

Alle Reigers:
[euring: 1080]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ardeola ralloides | English: Squacco Heron
Deu: Rallenreiher | Fran: Héron crabier | Esp: Garcilla cangrejera…


De Ralreiger is een vrij kleine reigersoort. Staand of zittend is hij overwegend oranjebruin met in de broedtijd zwart gestreepte kruinveren, afhangend als ’manen’ van het achterhoofd tot op de rug. De mantel is ’s winters bruiner en dan is de nek donker gestreept. Als een Ralreiger opvliegt lijkt hij vooral wit vanwege de witte vleugels, staart en stuit. In de broedtijd is de snavel grijsblauw, buiten de broedtijd groengeel, steeds met een zwarte punt. Deze reiger heeft rode poten die buiten het broedseizoen geelgroen worden.

De Ralreiger is in Nederland een zeldzame reiger, die in de 19e eeuw bij Nieuwerkerk aan de IJssel heeft gebroed op het Schollevaarseiland. Met het verdwijnen van dat eiland verdween ook de Ralreiger. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Hongarije; deze populaties overwinteren in Afrika, zuid van de Sahara. Afrika kent overigens ook grote populaties die daar het hele jaar verblijven.

Vanaf april-mei is de terugtrek naar de broedgebieden, waarbij soms vogels 'doorschieten' naar Nederland en andere Noordwest-Europese landen. Deze 'doorschieters' worden de laatste jaren in toenemende aantallen in ons land waargenomen, in 2016 zelfs 16 keer (bron: Dutch Avifauna).
Fotoserie vissende Ralreiger
Deze serie foto's toont de viskunst van een Ralreiger. Klik een thumbnail voor de grotere foto.

lees meer…

De Ralreiger is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Ralreiger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Ralreiger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Ralreiger.
top