Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomleeuwerik

Alle Leeuweriken:
[euring: 9740]
Familienaam: Leeuweriken (Alaudidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lullula arborea | English: Woodlark
Deutsch: Heidelerche | Français: Alouette lulu | Español: Totov¡a


Na een winterverblijf in landen rondom de Middellandse Zee komt de Boomleeuwerik in het vroege voorjaar terug. Overigens wordt deze soort steeds vaker ook in de winter in Meijendel gezien.

Hij houdt van een (half)open landschap met verspreid een boom en struik zoals in het open middenduin. Daar kan hij lopend voedsel vinden, vooral zaden en insecten. De Boomleeuwerik timmert al in het vroege voorjaar aan de weg met zijn fraaie zang, die vanuit de top van een struik, maar met name ook in een zangvlucht ten gehore wordt gebracht. Tegen de wind in stil hangend of in een kring om zijn territorium vliegend klinken de melodieuze, soms wat melancholische, dan weer ‘jodelende’ klanken van de Boomleeuwerik.

Grafiek met territoria Boomleeuwerik Grafiek met territoria Boomleeuwerik
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '91   '92   '93   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 9 7 3 1 1 2 3 6 2 4 11 19 27 49 71 64 50 52 52 52 63 48 65 73 84 101 119 145 151

In 30 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomleeuwerik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Boomleeuwerik behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Boomleeuwerik in Meijendel is een succesverhaal. De soort kwam eerst vooral voor in het noordelijk duingebied (kavels van de 70-serie). Vanaf 1960 tot 1988 waren ze daar te horen, op het laatst echter weinig. In 1975 waren er 36 territoria, in 1988 was de soort verdwenen. Dan is er begin jaren ‘90 slechts een enkel territorium. Vanaf 1995 gaat het aantal omhoog van 3 tot een piek van 71 in 2003. De laatste jaren stabiliseert het aantal rond de 50 territoria. Dubbeltellingen kunnen bij deze soort zeker voorkomen; op flinke hoogte zingend wordt vaak over meerdere kavels gevlogen.

Opvallend is dat de Boomleeuwerik nu ook in terreingedeelten voorkomt, waar ze vroeger in de broedtijd niet voorkwamen, bijv. Kavel 8, 12A (vroeger minder territoria), de zeekantkavels 13, 14, 15 en de kavels 54B, 61,64, 65. Deze gebiedsuitbreiding zou wel eens te danken kunnen zijn aan het beleid om meer dynamiek in het duin te brengen (verstuiving, begrazing).

Ook is bij deze soort opvallend dat het aantal overwinteringen toeneemt. Het kwam wel vaker voor dat een enkele Boomleeuwerik in de winter werd gezien, maar de laatste jaren is dat elke winter het geval.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Boomleeuwerik via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Boomleeuwerik.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top