Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Middelste Bonte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8830]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dendrocopos medius | English: Middle Spotted Woodpecker
Deutsch: Mittelspecht | Français: Pic mar | Español: Pico mediano


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Middelste Bonte Specht lijkt erg op de Grote Bonte Specht, maar heeft een volledig rood petje en een rozige buik. De soort is de laatste jaren aan een opmars bezig. In Limburg, Noord-Brabant en in het oosten van ons land worden regelmatig broedkoppeltjes gesignaleerd en af en toe vliegt er al eens eentje verder landinwaarts.

Dat de Middelste Bonte Specht het tegenwoordig (weer) prettig vindt in ons land, komt volgens Vogelbescherming Nederland doordat er tegenwoordig meer geschikte bossen zijn voor deze specifieke spechtensoort. De Middelste Bonte houdt van oudere, open bossen met ruwstammige bomen, zoals eiken; een oude boomgaard vindt hij ook heel prettig.

Spechten staan bekend om hun roffel, maar de Middelste Bonte doet dat nauwelijks, hij roept zoiets als 'hieuw hieuw'. Hij kan ’t wel, maar houdt waarschijnlijk wijselijk z’n snavel om de Grote Bonte Specht – z’n directe concurrent – niet voor het hoofd te stoten.
Bron: Vroege Vogels

de Middelste Bonte Specht is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Lees het nieuwsbericht over de opmars op de site van SOVON.

Op de landelijke dag 2011 heeft Jan Joost Bakhuizen (SOVON) een presentatie over de opmars van de Middelste Bonte Specht gegeven. Bekijk die via deze link.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Middelste Bonte Specht zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, verdragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Middelste Bonte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Middelste Bonte Specht via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Middelste Bonte Specht.
top