Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Middelste Bonte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8830]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dendrocopos medius | English: Middle Spotted Woodpecker
Deutsch: Mittelspecht | Français: Pic mar | Español: Pico mediano


CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Middelste Bonte Specht lijkt erg op de Grote Bonte Specht, maar is kleiner en heeft een volledig rood petje en een rozige buik. Spechten staan bekend om hun roffel, maar de Middelste Bonte doet dat nauwelijks, hij roept zoiets als 'hieuw hieuw'. Hij kan wel roffelen -luister verderop- maar vermijdt wellicht de confrontatie met een Grote Bonte.

Het areaal beslaat een groot deel van Europa m.u.v. Groot Brittanië, Ierland en Scandinavië. Op het Iberische Schiereiland en in Italië komt de soort slechts lokaal voor. De oostgrens van Nederland ligt op de westelijke rand van het areaal en vorige eeuw waren de meeste broedgevallen hoofdzakelijk in Twente. De soort rukt vandaag de dag geleidelijk op naar het noordwesten. Deze expansie past binnen een uitbreidingsgolf die ook in Duitsland en België gaande is. De expansie wordt bevorderd door het ouder worden van bos en extensiever bosbeheer, met een grotere tolerantie voor dood of stervend hout. Waarnemingen ver buiten de broedgebieden zijn schaars, maar Middelste Bonte Spechten zijn inmiddels wel tot op de Waddeneilanden waargenomen (bron: Sovon).

Middelste Bonte Spechten zijn standvogels die zelden van territorium wisselen. Ze houden van oudere, open bossen met ruwstammige bomen zoals eiken, en ook van oude boomgaarden. De nestholte is een gebruikte holte van een bonte specht of wordt uitgehakt in een boomstam of dikke tak van een loofboom. Bij voorkeur gebeurt dat in zachte houtsoorten als populieren, wilgen of elzen, maar ook dood of beschimmeld hout. De opening zit in de regel onder een afdak van een tak of iets dergelijks. Het mannetje doet het meeste hakwerk. De ouders broeden beide, voeren de jongen en houden het nest schoon. Er is één legsel, alleen bij verlies van eieren is er een tweede leg. Na het uitvliegen blijven de jongen nog enige tijd bij de ouders.

Op de Sovon landelijke dag 2011 heeft Jan Joost Bakhuizen een presentatie over de opmars van de Middelste Bonte Specht gegeven. Bekijk deze hier

Lees de nieuwsberichten over de opmars van de Middelste Bonte Specht in Twente op sovon.nl. In de kolom rechts staan enkele artkelen over dit onderwerp. Bottom-line is: na een jarenlange opmars stagneert de groei (tijdelijk?) in 2017.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Middelste Bonte Specht gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Middelste Bonte Specht

De Middelste Bonte Specht is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
In het grootste deel van de twintigste eeuw was de Middelste Bonte Specht een zeldzaamheid. Van de negen broedgevallen tot en met 1995 stammen de meeste uit Twente rond 1960. Vanaf 1996 nestelt de soort jaarlijks in ons land, in toenemende aantallen. Na de eeuwwisseling steeg het aantal vlot van enkele tientallen naar vele honderden broedparen. In 2016 telt de broedpopulatie 825-950 paren. De verspreiding bleef aanvankelijk beperkt tot Zuid-Limburg, gevolgd door Twente, de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen en Noord-Brabant. De soort rukt heden ten dage verder naar het noordwesten op (bron: Sovon).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Middelste Bonte Specht op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, ver dragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Middelste Bonte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Middelste Bonte Specht
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top