Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Bonte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8760]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dendrocopos major | English: Great Spotted Woodpecker
Deutsch: Buntspecht | Français: Pic épeiche | Español: Pico picapinos


De Grote Bonte Specht is een algemene spechtensoort en een vogel van bosachtige streken. Het is de grootste van 'onze' bonte spechten (Grote, Middelste en Kleine). Deze standvogel leeft in zowel loof- als naaldbossen, maar komt ook voor bij boerderijen of in stadsparken en wijken, mits met veel bomen.

De Grote Bonte Specht is goed herkenbaar aan zijn formaat en rode verenpartijen, de meest opvallende zijn de anaalstreek en bij het mannetje de rode pet. In het voorjaar laat deze specht van zijn aanwezigheid blijken middels de kenmerkende roffel tegen een resonerende dode tak (hieronder te beluisteren). Zowel mannetje als vrouwtje 'drummen' er dan lustig op los om het territorium te duiden en de paarband te versterken. Echt zingen doen ze verder niet, onderling contact wordt onderhouden met korte scherpe roepjes: "klick, klick" of "kli-klick". De vlucht is een typisch golvende spechtenvlucht waarbij de witte schoudervlekken goed opvallen.

Ze beitelen zelf hun nest uit in bomen van bij voorkeur zacht hout. Het wordt verder niet bekleed anders dan met wat houtspaanders. De 4-7 eieren worden voornamelijk door het vrouwtje bebroed, beide ouders voeren de jongen.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit larven en insecten die onder boombast worden gevonden. In de winter wordt het dieet aangevuld met (denne)zaden en noten. Deze worden in spleten vastgeklemd en opengehakt. Vaak gebruiken ze daarvoor dezelfde boom, de smidse, en daaronder is de grond vaak bezaaid met voedselresten. Hoe waakzaam ze ook zijn, ze schuwen 's winters een bezoek aan een voedertafel niet.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Grote Bonte Specht gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Grote Bonte Specht
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Bonte Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 12 12 29 14 13 21 22 31 35 37 38 28 36 50 50 50 61 63 54 61 47 59 73 59 79 106 94 98 81 107 100 119 141

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Grote Bonte Specht behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De dichtheid van Grote Bonte Spechten is het hoogst in de zwaar beboste delen van de zandgronden. Sinds 1975 breidde deze specht zich ook uit over de opener delen van het land, zodat hij tegenwoordig alleen nog in de meest boomloze landschappen ontbreekt. De opmars in Laag-Nederland was mogelijk door de toename van opgaande beplanting aldaar. De landelijke stand neemt nog steeds toe, iets dat bevorderd wordt door toenemende ouderdom van het Nederlandse bos en extensiever, op meer natuurlijk bos gericht beheer. In beide gevallen betekent dit meer voedsel en nestgelegenheid voor de Grote Bonte Specht (bron: Sovon).

De trend van broedparen in Meijendel volgt globaal de landelijke.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Grote Bonte Specht op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, ver dragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Grote Bonte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Grote Bonte Specht
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top