Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Bonte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8760]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dendrocopos major | English: Great Spotted Woodpecker
Deutsch: Buntspecht | Français: Pic épeiche | Español: Pico picapinos


De Grote Bonte Specht is een algemene spechtensoort en een vogel van bosachtige streken. Het is de grootste van 'onze' bonte spechten (Grote, Middelste en Kleine). Deze standvogel leeft in zowel loof- als naaldbossen, maar komt ook voor bij boerderijen of in stadsparken en wijken, mits met veel bomen.

De Grote Bonte Specht is goed herkenbaar aan zijn formaat en rode verenpartijen, de meest opvallende zijn de anaalstreek en bij het mannetje de rode pet. In het voorjaar laat deze specht van zijn aanwezigheid blijken middels de kenmerkende roffel tegen een resonerende dode tak (hieronder te beluisteren). Zowel mannetje als vrouwtje 'drummen' er dan lustig op los om het territorium te duiden en de paarband te versterken. Echt zingen doen ze verder niet, onderling contact wordt onderhouden met korte scherpe roepjes: "klick, klick" of "kli-klick". De vlucht is een typisch golvende spechtenvlucht waarbij de witte schoudervlekken goed opvallen.

Ze beitelen zelf hun nest uit in bomen van bij voorkeur zacht hout. Het wordt verder niet bekleed anders dan met wat houtspaanders. De 4-7 eieren worden voornamelijk door het vrouwtje bebroed, beide ouders voeren de jongen.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit larven en insecten die onder boombast worden gevonden. In de winter wordt het dieet aangevuld met (denne)zaden en noten. Deze worden in spleten vastgeklemd en opengehakt. Vaak gebruiken ze daarvoor dezelfde boom, de smidse, en daaronder is de grond vaak bezaaid met voedselresten. Hoe waakzaam ze ook zijn, ze schuwen 's winters een bezoek aan een voedertafel niet.

Broedsucces Grote Bonte Specht

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Bonte Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 12 12 29 14 13 21 22 31 35 37 38 28 36 50 50 50 61 63 54 61 47 59 73 59 79 106 94 98 81 107 100 119 141

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Grote Bonte Specht behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedparen in Meijendel volgt globaal de landelijke trend.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Grote Bonte Specht zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, verdragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Grote Bonte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Grote Bonte Specht via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Bonte Specht.
top