Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8630]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dryocopus martius | English: Black Woodpecker
Deutsch: Schwarzspecht | Français: Pic noir | Español: Pico negro


CC BY-SA 2.0  via Creative Commons
Zwarte Spechten laten zich niet gauw zien; ze zijn schuw en gaan er vandoor zodra ze een mens waarnemen. Ze proberen ongezien te blijven door naar de achterzijde van de boom waarop ze zitten te schuiven; loopt men om de boom heen dan draait de vogel mee, op die manier uit het zicht blijvend. Ook de luide roep die door het bos kan weergalmen, draagt bij aan een beeld vol geheimzinnigheid rond de Zwarte Specht.

Deze specht hakt elk jaar een nieuw nest uit in dikke loofbomen en voorziet zo in holten waar allerlei dieren dankbaar gebruik van maken zoals boommarters, bosuilen en tal van andere soorten. Deze teruggetrokken vogel is daarmee een belangrijke dienstverlener voor de Europese bossen.

• Limosa 85.4 2012 gaat over de broedbiologie van de Zwarte Specht. Lees het via deze link.
• Op deze site staat een verhandeling over de Zwarte Specht in Meijendel. Lees het via deze link.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zwarte Specht gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Zwarte Specht
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 13 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwarte Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   2004 
2 4 4 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Zwarte Specht behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Tot ver in de jaren 70 werd de Zwarte Specht slechts incidenteel in Meijendel waargenomen. Daarna was er een toename van het aantal waarnemingen, ook in de broedtijd. Vaak worden broedvestigingen voorafgegaan door een toenemend aantal losse waarnemingen in de broedtijd en inderdaad: in 1982 werd het eerste territorium vastgesteld, zie verder de grafiek boven. De aanwezigheid van de Zwarte Specht als broedvogel in Meijendel is kortstondig geweest, met een piek in 1987.

Na 1995 was het afgelopen met de Zwarte Specht in Meijendel. In 2004 was er nog een incidenteel geval, gebaseerd op een rondzwervend mannetje. Wel is er in de duinen bij Schoorl nog een Zwarte Specht geweest, die het langer uithield.

Lees een beschouwing over het verdwijnen van de Zwarte Specht via deze link. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de vraag: 'Waarom is deze spechtensoort zo snel na vestiging weer uit het duin verdwenen?' Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het daarbij nodig eerst de vraag te beantwoorden waarom die soort zich überhaupt ooit vestigde!

Waar het op neer komt is dat de Zwarte Specht zich in de duinen kon vestigen door [1] de aanwezigheid van geschikt voedsel in [2] een passend landschap. Maar omdat vervolgens het landschapsbeeld veranderde, verdwenen de bewuste prooidiersoorten en daarmee de bestaansmogelijkheden van de Zwarte Specht.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Zwarte Specht op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, ver dragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Zwarte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zwarte Specht
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top