Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Groene Specht

Alle Spechten:
[euring: 8560]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Picus viridis | English: Green Woodpecker
Deutsch: Grünspecht | Français: Pic vert | Español: Pico real


Als men in het voorjaar door het bos wandelt en een geluid hoort dat lijkt op een luid lachen, dan is er zeker een Groene Specht in de buurt. Dit is na de Grote Bonte de meest talrijke en verspreide specht in ons land. Het is een forse vogel, en met zijn licht-groene buik en borst, donker-groene rug en rode kruin een opvallende verschijning. Het is een standvogel die is te vinden in alle soorten goed begroeid landschap varierend van open loofbos tot grote parken en tuinen.

Hij zoekt zijn voedsel meestal op de grond en heeft een voorkeur voor mieren en de poppen daarvan; mierenhopen worden behoorlijk uit elkaar getrokken om met hun lange, kleverige tong de beestjes naar binnen te kunnen werken. Verder staan insecten als kevers, nachtvlinders en vliegen op het menu.

Groene Spechten hakken in de regel zelf een nest uit in een dikke boom en dat wordt spaarzaam bekleed met een laagje spaanders. De 5-7 eieren worden door beide ouders bebroed en de jongen door beide verzorgd.

Door de werkgroep verzamelde gegevens over de Groene Specht ondergraven de 'gangbare' verklaring van de neergang van deze soort. De Groene Specht jaagt op bosmieren, en de 'verklaring' voor de neergang was dat het zo slecht gaat met de bosmieren dat de Groene Specht zich noodgedwongen uit het duin aan het terugtrekken is. Maar het gaat niet slecht met de bosmieren. Volgens onderzoeker Peter Boer moet het antwoord op het raadsel elders in Meijendel worden gezocht.
Lees verder onder de grafiek.

Grafiek met territoria Groene Specht Grafiek met territoria Groene Specht
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
19 28 28 43 31 35 38 40 49 51 40 50 40 31 33 29 25 17 19 16 20 14 18 22 26 26 32 31 22 21 16 25 33 22

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Groene Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Groene Specht behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Peter Boer is biologieleraar die regelmatig schrijft over mieren en heeft een lange lijst van publicties. Hij onderzocht de spechtenkeutels en demonteerde honderden spechtenpoepjes. Hij ontdekte dat de Groene Specht alleen 's winters op de bosmier fourageert. "In de zomer is het gespuit met het mierenzuur te heftig."

André van Loon, onderzoeker bij Naturalis, bevestigt het verhaal van Peter Boer. "Aan het voorkomen van de bosmier is niets verandert". Van Loon signaleert wel iets anders: "De Zwarte Specht, die afhankelijk is van de vrij zelfzame reuzenmier, heeft het in de duinen altijd vrij goed gedaan. Totdat de Havik verscheen". Het is goed mogelijk dat dit ook geldt voor de Groene Specht.

Volgens Peter Boer is er inderdaad dat verband. Hij zegt:"Je kunt het zien in het duingebied Meijendel. Bosmieren genoeg, maar steeds minder Groene Spechten, sinds de Havik er opdook." Peter Boer heeft een interessante website met veel informatie over het fourageergedrag van de Groene Specht, gebaseerd op eigen onderzoek in de Hollandse duinen en een kritische beoordeling van eerder onderzoek door anderen. Hier is de link.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Groene Specht via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Groene Specht.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top