Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Draaihals

Alle Spechten:
[euring: 8480]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Jynx torquilla | English: Eurasian Wryneck
Deutsch: Wendehals | Français: Torcol fourmilier | Español: Torcecuello


CC-BY-2.0   via Wikimedia Commons
De Draaihals is een spechtensoort, maar heeft niet de kenmerken zoals de stijve staart en boort evenmin in bomen om voedsel te zoeken of een nest te maken. Hij broedt wel in boomholtes. Een Draaihals fourageert op de grond en leeft hoofdzakelijk van mieren.

Zijn naam heeft hij te danken aan de typische gewoonte de kop een slag te draaien als hij zit. Deze spechtensoort heeft een voorkeur voor parkachtige bossen op droge grond en is in Nederland vooral te vinden op en rond de Veluwe. Door zijn onopvallend gedrag en uitstekende schutkleur wordt hij moeilijk waargenomen.

Broedsucces Draaihals

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel is in 1999 één territorium van de Draaihals vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Draaihals behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Draaihals is een zeldzame vogel en staat sinds 2004 op de Rode Lijst. Er waren in dat jaar nog slechts 50 broedgevallen vastgesteld. In Meijendel is slechts éénmaal een broedgeval gemeld.
Bescherming van de Draaihals
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Draaihals staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Ernstig bedreigde soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Kwetsbare soorten *. 'Ernstig bedreigde soorten': Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Draaihals zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Draaihals.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Draaihals via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Draaihals.
top