Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Hop

[euring: 8460]
Familienaam: Hoppen (Upupidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Upupa epops | English: Hoopoe
Deutsch: Wiedehopf | Français: Huppe fasciée | Español: Abubilla


Deze fraaie vogel heeft een paar kwalijke bijnamen …
Met zijn opvallend oranjebruin verenkleed met zwartwit gebandeerde vleugels en een fraaie kuif oogt de Hop als een exotische vogelsoort. En dat is hij eigenlijk ook wel geworden, want waar deze soort in de negentiende eeuw nog redelijk aanwezig was en in Nederland ook broedde, is hij na 1920 zo goed als verdwenen. Na midden jaren ’40 nam het aantal broedgevallen van de Hop wel weer wat toe, maar sinds de jaren zestig is deze opleving voorbij en broedt hij nog slechts zeer incidenteel in ons land.

De Hop houdt van een (half)open landschap met hier en daar wat bomen. Èn ze houden van warme, droge zomers, die ze vooral ver zuid van ons vinden, olijfgaarden bijvoorbeeld. Het belangrijkste broedgebied in Europa ligt in het westen van het Middellandse zeegebied. In de winter trekken de meeste hoppen naar Afrika, ruim zuid van de Sahara.

Zijn voedsel scharrelt hij vooral op de grond bijeen. Hij houdt van larven (zonder voorkeur), kevers, sprinkhanen, libellen, kakkerlakken, spinnen, het maakt eigenlijk niet veel uit. Vaak ziet men hem zijn prooi omhoog gooien en achterin zijn keel opvangen. Grote prooien worden eerst tegen een steen stukgeslagen.

De Hop maakt zijn nest in een holle boom, in een nis of rotsholte, of in een spleet in een oude muur. Het hol blijft kaal, zonder nestmateriaal. Het legsel van 5-8 eieren wordt door het vrouwtje uitgebroed, maar beide ouders voeren de jongen. Nestelende hoppen hebben een kwalijk verdedigingswapen: stank! Daaraan hebben ze de nodige bijnamen te danken als stinkhaan, schijthop en drekhaan. Wat is het geval? In de broedtijd heeft het vrouwtje een sterk vergrote vetklier waarmee de geur wordt afgescheiden van rottend vlees! En mocht dat een rover niet uit het nest houden, dan kan die op het achterwerk van een jong rekenen, inclusief een straal uitwerpselen! Het is bijkbaar zelfs zo dat als het nest in een relatief veilige omgeving is gebouwd, dat het keurig wordt schoongehouden, maar is dat niet zo dan is het sterk bevuild en kunt u het op afstand op geur vinden… [*]
[*]
Bron: ‘Het Buitenleven’ jaargang 9, september 2011.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Hop gemaakt door xeno-canto kaart
Bescherming van de Hop
De Hop is een kritische soort die afhankelijk is van zeer extensieve landbouw in een rijk oud cultuurlandschap met veel oude bomen, vervallen bouwsels e.d.. De kans op hervestiging in Nederland is dus niet groot. Bescherming in Frankrijk, Duitsland en Polen is essentieel om de Hop ooit te laten terugkeren als broedvogel, maar ook daar is de intensivering van de landbouw de dominante trend, inclusief bestrijdingsmiddelen die grote insecten bestrijden (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Hop.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Hop
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top