Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow IJsvogel

[euring: 8310]
Familienaam: IJsvogels (Alcedinidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Alcedo atthis | English: Kingfisher
Deutsch: Eisvogel | Français: Martin-pêcheur | Español: Mart¡n pescador


De IJsvogel heeft het meest felgekleurde verenkleed van alle Nederlandse broedvogels. Een felblauwe rug die met de juiste lichtinval iridiserend blauwgroen oogt en een oranjebruine borst en buik zijn de meest opvallende delen. Hij zit meestal rechtop op een lage tak boven het water, zoekend naar visjes en is dan, mede door zijn kleine postuur, lastig te zien. Veel gemakkelijker is het als de IJsvogel in een blauwe flits, al roepend, vlak boven het water langs vliegt.

IJsvogels zijn standvogels en houden van niet te snel stromend water, het liefst met steile stukken oever. Ze vissen bij voorkeur in helder water, niet al te diep, zodat de prooi goed te zien is. Ze worden soms ook in Meijendel vissend waargenomen. Meestal duikt hij vanaf zijn zitpost het water in, maar nu en dan 'staat' een IJsvogel 'biddend' naar vis te loeren. Gevangen visjes worden meestal eerst een paar keer met de kop tegen een tak geslagen voordat ze versuft en met de kop naar voren worden doorgeslikt.

De IJsvogel is een schaarse broedvogel, en broedt vooral op de zandgronden van ons land. Ze graven hun nestholte uit in de steile oevers van beken of zandgroeves. Het nest zit dan zeker een halve meter diep en wordt met visgraten bekleed. Soms zit het nest tussen de wortels van (omgevallen) bomen of struiken. De 6 à 7 eieren worden door beide ouders uitgebroed en ze brengen de jongen samen groot. Per seizoen zijn twee tot drie legsel mogelijk.

IJsvogels zijn zeer wintergevoelig, omdat het vanwege ijsvorming nou eenmaal moeilijk vissen is. Dan zijn ze vaak bij wakken te vinden of trekken naar de kust of zuidwaarts. Strenge winters zijn fnuikend voor de populatie, maar deze kan zich meestal snel herstellen.

Broedsucces IJsvogel

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 9 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de IJsvogel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1990   2007   2008   2009   2010   2014   2015   2016   2017 
1 1 2 2 1 3 7 3 4

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de IJsvogel behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal territoria in Nederland.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
IJsvogelwanden bevorderen het broeden van IJsvogels. Via deze link is op de site van Landschap Noord-Holland een handleiding te vinden (pdf) over het aanleggen, onderhouden en controleren van ijsvogelwanden.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de IJsvogel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de IJsvogel.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top