Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Alpengierzwaluw

Alle Gierzwaluwen:
[euring: 7980]
Familienaam: Gierzwaluwen (Apodidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tachymarptis melba | English: Alpine Swift
Deutsch: Alpensegler | Français: Martinet alpin | Español: Vencejo real


Foto van de Alpengierzwaluw
Foto: Birdwatching Barcelona
CC BY-SA 2.0  via Creative Commons
De Alpengierzwaluw is groter dan de bekendere Gierzwaluw. Hij is donkerbruin met een witte buik en keel, een korte gevorkte staart en erg lange, naar achter stekende vleugels die wat doen denken aan een boemerang, zijn spanwijdte is bijna 60cm t.o.v. 40cm van de Gierzwaluw. Gierzwaluwen brengen, buiten de broedperiode, het grootste deel van hun leven in de lucht door.

Alpengierzwaluwen broeden in kolonies in de bergen van het zuiden van Europa tot aan de Himalaya. Tegenwoordig komen ze meer en meer ook in steden voor. Ze brengen de wintermaanden door in Afrika.

Sinds 1991 is de soort elk jaar wel in Nederland waargenomen behalve in 2006-08. Bijna de helft van de gevallen dateerde uit het voorjaar, terwijl er evenveel stamden uit het najaar (bron: Dutchbirding).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Alpengierzwaluw gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Alpengierzwaluw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top