Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Alpengierzwaluw

Alle Gierzwaluwen:
[euring: 7980]
Familienaam: Gierzwaluwen (Apodidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tachymarptis melba | English: Alpine Swift
Deutsch: Alpensegler | Français: Martinet alpin | Español: Vencejo real


Foto van de Alpengierzwaluw
Foto: Birdwatching Barcelona
CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
Geen beschrijving beschikbaar…

de Alpengierzwaluw is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vergelijk deze met de 'gewone' Gierzwaluw.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Alpengierzwaluw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Alpengierzwaluw.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top