Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ransuil

Alle Uilen:
[euring: 7670]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Asio otus | English: Long-eared Owl
Deutsch: Waldohreule | Français: Hibou moyen-duc | Español: Buho chico


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Ransuil is een standvogel die leeft in een beboste omgeving, bij voorkeur naalbos. Het meest opvallende aan een Ransuil zijn de opstaande veren op de kop, die lijken alsof het oren zijn, maar het zijn niets meer dan die twee kenmerkende veerpluimen. Hij lijkt daarmee op een kleine Oehoe.

Het is een nachtjager die overdag slaapt, amper zichtbaar, tegen een boomstam aangedrukt. Zo worden ze nauwelijks opgemerkt, soms wordt de roestplaats verraden door de braakballen die onder een slaapboom liggen. Uit onderzoek van die braakballen is gebleken dat het voorkeursvoedsel uit muizen bestaat; veld-, bos- en woelmuizen worden genoemd. Maar ook andere kleine zoogdieren, vogels of grote kevers staan op het menu.

Deze uilensoort bouwt in de regel niet zelf een nest maar gebruikt een verlaten nest van grote vogelsoorten zoals met name kraaiachtigen of dat van een eekhoorn. Zelden wordt een eigen nest gebouwd, op de grond, aan de voet van een boom. De 4-6 eieren worden door het vrouwtje bebroed, de man sleept voedsel voor haar aan en later ook voor de jongen.

Zijn geluid is een meermalen herhaald 'hoee'. In het broedseizoen maakt hij ook nog een 'keffend' geluid. Bedelende jongen maken een geluid dat klinkt als een roestig scharnier.

Taxonomie. Binnen de orde der uilen (Strigiformes) worden twee families onderscheiden. De Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie 'Tytonidae'. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van deze familie, de 'Strigidae'.

Grafiek met territoria Ransuil Grafiek met territoria Ransuil
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1986   1989   1992   1993   1994   1996   2005   2011   2015   2016   2017 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 2

In 12 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Ransuil.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Ransuil behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal Ransuilen is moeilijk exact vast te stellen. Zeker is dat het aantal broedvogels landelijk drastisch afneemt en ten opzichte van 20 jaar geleden meer dan gehalveerd is. Daarom staat deze uil op de Rode Lijst van 2004.

Sinds 1984 is in Meijendel incidenteel een territorium, soms twee, vastgesteld. Sinds 2015 lijkt dat aantal in de lift: in 2015 zijn er drie en in 2016 zelfs zeven territoria geteld.

Bescherming van de Ransuil

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Ransuil staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Ransuil via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Ransuil.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top