Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Steenuil

Alle Uilen:
[euring: 7570]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Athene noctua | English: Little owl
Deu: Steinkauz | Fran: Chouette chevêche | Esp: Mochuelo com£n…


De Steenuil is de kleinste uil van ons land. Hij is vooral bruin van kleur, met op de rug witte vlekken en de borst gestreept. De wat ronde kop met 'grote ogen' zijn kenmerkend. In de vlucht vallen de afgeronde vleugels en korte staart op.

Het is een standvogel met een voorkeur voor het oude boerenland met rijen knotwilgen en lindebomen. Ook oude boomgaarden en cultuurlandschappen met houtwallen en ruige bosjes behoren tot de mogelijke biotoop en zelfs de grotere stadsparken.

Deze uil is niet alleen 's nachts actief, maar is ook in de avond- of ochtendschemering en zelfs overdag te zien, zittend op een hoge post in de buurt van zijn leefomgeving, uitkijkend naar voedsel. Dat bestaat uit kleine zoogdieren, een veelheid aan insecten, vogeltjes en ongewervelden.

De favoriete nestplaats is een holte in een knotwilg of oude fruitboom, soms in een muur. Op de kale bodem worden 3-5 eieren gelegd die het vrouwtje alleen uitbroedt. Beide ouders verzorgen de jongen.

Taxonomie. Binnen de orde der uilen (Strigiformes) worden twee families onderscheiden. De Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie 'Tytonidae'. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van deze familie, de 'Strigidae'.

Broedsucces Steenuil

In de 34 geïnventariseerde jaren zijn in 2 jaren territoria van de Steenuil vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Steenuil behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Steenuil verdwijnt op veel plaatsen door 'opruiming' van het boerenland. Door schaalvergroting (ruilverkaveling) verdwenen veel voedselrijke ruige plekjes en de als broedplaats geliefde bomen. Ook het verdwijnen van hoogstam-boomgaarden ten faveure van laagstam-fruitteelt speelt een rol. De Steenuil staat daarom op de Rode Lijst van 2004.

Op vogelbescherming.nl is een speciale sectie gewijd aan het beschermen van de Steenuil.
Bescherming van de Steenuil
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Steenuil staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Steenuil via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Steenuil.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top