Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Oehoe

Alle Uilen:
[euring: 7440]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Bubo bubo | English: Eagle Owl
Deutsch: Uhu | Français: Hibou grand-duc | Español: Buho real


CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De grootste uil van Europa is de Oehoe. Tot wel 70-75 cm lang en het postuur versterkt door een dicht en donzig verenkleed voorwaar een indrukwekkende gestalte! De bovenzijde is donker bruin, grof gestreept en gemarmerd met zwart, de onderzijde lichter bruin met op de borst stevige strepen afnemend naar de bevederde poten. De ogen zijn groot en opvallend geel tot oranje van kleur. Met zijn lange oorpluimen lijkt deze uil in silhouet wel wat op een Ransuil, maar die is maar half zo groot, zodat zelfs een onervaren vogelaar een Oehoe zal herkennen.

In de vlucht straalt de Oehoe kracht uit met ondiepe vleugelslagen, de glijvlucht is horizontaal. Hij roept in verschillende rauwe en felle kreten. En, 'last-but-not-least', de zang is een diep, galmend 'Oehoe…'. Wat voedsel betreft is hij een ware opportunist. Prooidieren die het meest algemeen zijn in het leefgebied nemen een hoog percentage in van de voedselkeuze. Denk daarbij aan kleine zoogdieren - zelfs vossen - alsmede (roof)vogels en amfibieën.

Het verspreidingsgebied van de Oehoe loopt globaal van Scandinavië via het westen van Duitsland naar Spanje en dan in een brede band naar het oosten, tot en met China. Zuid-Nederland ligt op de westelijke rand, in een 'uitstulping' van dat leefgebied. Het is een standvogel in bergen en bossen, heeft een voorkeur voor steile kliffen en oude bomen.

Oehoes broeden vaak op richels in de bergen of in afgravingen, maar ook op de grond of op oude roofvogelnesten in bossen. In Nederland lijken oude mergel- en steengroeves favoriet. Op de grond is het nest meestal niet meer dan een kale nestkom. Het legsel varieert van 2-5 eieren, om de paar dagen wordt een ei gelegd. Het vrouwtje begint meteen met broeden zodat de jongen asynchroon uitkomen.

Deze uil is zeldzaam en (in Nederland) in aantal afnemend. Los daarvan maar vanwege de nachtelijke levenswijze wordt een Oehoe niet veel gespot en dan meestal als een donkere schaduw. Maar soms neemt hij een zonnebad op rotsrichels of rust op een hoge boomtak.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Oehoe gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Oehoe

De Oehoe is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij bescherming en herintroductie is dat veranderd. Sinds 1997 broedt deze uil nu weer jaarlijks in Nederland, aanvankelijk alleen in het Zuid-Limburg, vanaf 2002 kwamen ook Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant in beeld. De vestiging in Nederland was onderdeel van een uitbreidingsgolf in Duitsland, volgend op uitzetacties in de Eifel en herstel van populaties elders. De populatie Oehoes in Nederland neemt langzaam toe, tot ongeveer 20 broedparen in 2016 (bron: Sovon).
Bescherming van de Oehoe
In Nederland broeden weinig Oehoe's. Daarom staat de soort op de Rode Lijst. Het is belangrijk om de broedgebieden van de Oehoe te beschermen tegen verstoring door onder meer een periodieke recreatiestop, met name van belang bij grondnesten. Daarnaast moet het leefgebied vrij worden gehouden van gifgebruik voor muizen- en rattenbestrijding. Aanvaring met elektriciteitsmasten en windmolens, ook drukke verkeerswegen (relatief veel verkeersslachtoffers!) en prikkeldraad vormen verdere risico’s. Daartegen moeten actief beschermingsmaatregelen worden getroffen.
(bron: )

De Oehoe heeft een 'eigen' werkgroep, die bescherming van deze unieke vogel tot doel heeft, de 'Oehoe werkgroep Nederland'. Er is veel informatie (inclusief foto-albums) beschikbaar op de website van deze groep; het logo rechts is een link.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Oehoe op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Oehoe.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Oehoe
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top