Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Halsbandparkiet

[euring: 7120]
Familienaam: Papegaaien (Psittacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Psittacula krameri | English: Ring-necked Parakeet
Deu: Halsbandsittich | Fran: Perruche à collier | Esp: Periquito de collar…


Foto van de Halsbandparkiet
Foto: Thomas Schoch
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Halsbandparkiet is een exoot; oorspronkelijk lag het areaal van deze soort in Zuidoost-Azië en Afrika. Sterker nog, er is zelfs wat discussie in hoeverre de mens de hand heeft gehad in het voorkomen in Afrika. Hoe het ook zij, daar wordt deze soort nu wel als inheems beschouwd.

In Nederland is deze vogel in de 60/70-er jaren ontsnapt en/of vrij gelaten in het Vondelpark in Amsterdam en wat later ook in Zuiderpark in Den Haag. Mischien dat vogelhouders in eerste instantie gecharmeerd waren door het uiterlijk van deze vogel, maar uiteindelijk de schelle roep in huis niet meer konden verdragen.

Voor wat betreft de Halsbandparkiet wordt verondersteld dat deze soort als holenbroeder andere inheemse holenbroeders als Grote Bonte Specht en Boomklevers van geschikte boomholtes verjaagd. Hier nooit gedegen onderzoek naar gedaan en er is geen bewijs voor. Het favoriete voedsel bestaat uit vruchten en knoppen.
Publicaties SOVON
Voor diverse publicaties van SOVON zoals 'Breidt de halsbandparkiet zich uit buiten de Randstad?' ga je met de knop linksboven naar sovon.nl en kijkt daar in de rechterkolom.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Halsbandparkiet gemaakt door xeno-canto kaart
Onderzoek naar en opinies over de Halsbandparkiet
Invasieve exoten en de politiek
18 juni 2008. De halsbandparkiet hoort hier niet vindt het CDA, maar minister Gerda Verburg (Landbouw) grijpt niet naar het jachtgeweer. "Maatregelen moeten zich verhouden tot de omvang van het probleem", zei de CDA-bewindsvrouw woensdag in de Tweede Kamer. Haar partijgenoot Henk Jan Ormel stelde dat halsbandparkieten nesten leegroven en inheemse soorten als merels, lijsters en mussen verdringen. Volgens Verburg loopt dat niet zo'n vaart.

De Tweede Kamer vergaderde over "invasieve exoten" ofwel vreemde diersoorten die hier de natuur kunnen verstoren of een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Volgens Ormel nemen mensen de vreemdste soorten als huisdier, van schilpadden en slangen tot ringstaartmaki's, met alle gevolgen van dien. "Nederland is geen safaripark", aldus Ormel. Hij vindt dat ingegrepen mag worden als bijvoorbeeld ganzen in een natuurgebied de grutto of de kievit verdringen.

Risicoanalyse SOVON
SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft in 2011 in opdracht van het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit een rapport opgesteld over de risico's van een aantal soorten papegaaien die van oorsprong niet in Nederland voorkomen.
lees meer…
Broedsucces Halsbandparkiet
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 19 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Halsbandparkiet.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 1 1 1 2 2 5 16 12 12 8 13 11 14 12 10 14 8

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Halsbandparkiet behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Door de relatief zachtere winters in Nederland kan deze tropische vogel hier goed gedijen. Tijdens de landelijke slaapplaatstelling in 2012 werden bijna 10.000 Halsbandparkieten geteld, allemaal in de Randstad. De telling is onderdeel van het SOVON-project Meetnet Slaapplaatsen dat één keer per jaar wordt georganiseerd. In 2010 telt de broedpopulatie 3200 paren.

Vanaf eind 90-er jaren wordt de Halsbandparkiet in Meijendel aangetroffen (met name in de vallei Meijendel). Het aantal broedterritoria is vooral de eerste jaren van aanwezigheid sterk gegroeid. Anno 2017 lijkt het aantal te zijn gestabiliseerd en is er zelfs sprake van enige terugval.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Halsbandparkiet op vogelgeluid.nl. Opname: Bram Piot | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Halsbandparkiet.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Halsbandparkiet
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top