Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Holenduif

Alle Duiven:
[euring: 6680]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Columba oenas | English: Stock Dove
Deutsch: Hohltaube | Français: Pigeon colombin | Español: Paloma zurita


…lijkt qua maat en vorm nogal op Rotsduif of Stadsduif…
De Holenduif is een standvogel, maar veel minder algemeen dan de bijv. de Houtduif. Hij komt vooral in loofbosen voor, maar ook in duinen, parken en agrarisch gebied met bomen. In de winter is het een zwerver die in groepen rondtrekt op zoek naar voedsel.

Een Holenduif lijkt qua maat en vorm nogal op Rotsduif of Stadsduif, en ook verwarring met bepaalde typen postduiven is mogelijk. De Holenduif is een stuk kleiner dan de Houtduif. Het verenkleed is aan de bovenzijde blauwgrijs, hals en borst zijn roze en er zit een glanzend groene vlek in de nek. In de vlucht zijn op de vleugels twee opvallende donkere strepen te zien.

Oorspronkelijk maakten Holenduiven het nest in boomholtes, maar tegenwoordig lijken ze een stuk minder kieskeurig: ook konijnenholen, nestkasten en holtes in gebouwen worden nu gebruikt. Het nest blijft onbekleed, de meestal 2 eieren liggen op de kale bodem. Beide ouders bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. In de regel volgt een tweede legsel, vaak een derde en soms zelfs een vierde!

Het voedsel bestaat voornamelijk uit graan, onkruidzaden en bessen, maar kent weinig dierlijke componenten.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Holenduif gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Holenduif
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Holenduif.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 12 8 11 10 9 14 13 12 14 11 5 8 8 9 6 3 6 7 3 3 1 4 8 11 15 12 17 7 10 14 15 23 20

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Holenduif behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Holenduif heeft zich opmerkelijk goed aangepast aan het intensieve agrarische cultuurlandschap. Sinds ongeveer 1970 namen de aantallen een tijdlang sterk toe. Misschien was dit deels herstel van een inzinking in de jaren zestig, veroorzaakt door landbouwgif. Tegelijkertijd breidde de Holenduif zich met name in Laag-Nederland fors uit. Sinds 1990 is de stand stabiel (bron: Sovon).

Mede dankzij het hoge aantal legsels en ondanks bedreigingen voor het legsel van marters, eekhoorns, zelfs katten, groeit het aantal Holenduiven in Nederland nog steeds, zij het met pieken en dalen.

Het aantal territoria in Meijendel vertoont een soortgelijk patroon als het landelijke, maar met een forse dip tussen 2000 en 2005.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Holenduif op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Holenduif.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Holenduif
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top