Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Mantelmeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 6000]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus marinus | English: Great Black-backed Gull
Deutsch: Mantelmwe | Français: Goéland marin | Español: Gavi¢n


Het kolossale formaat van deze meeuw wordt goed duidelijk in vergelijking met de Zwarte Kraai.
De Grote Mantelmeeuw is de grootste meeuwensoort die in Nederland te zien is. Het is bij ons een wintergast langs de kust, hij broedt op rotsen en kliffen van Noord- en West-Europa. Los van het formaat is het grootste verschil met de Kleine Mantelmeeuw de kleur van de poten: die van de Grote zijn vaalroze, de Kleine heeft gele poten. Verder is deze laatste een zomergast.

de Grote Mantelmeeuw is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Bescherming van de Grote Mantelmeeuw
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Grote Mantelmeeuw staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Mantelmeeuw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Mantelmeeuw.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top