Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witgat

Alle Strandlopers:
[euring: 5530]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tringa ochropus | English: Green Sandpiper
Deu: Waldwasserläufer | Fran: Chevalier culblanc | Esp: Andarr¡os grande…


Foto van de Witgat
Foto: J.M.Garg
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Witgat lijkt sterk op de Oeverloper en de Bosruiter. In de vlucht is een Witgat te herkennen aan smalle banden op de staart, een donkere achterrand van de vleugels en aan poten die nauwelijks voorbij de staart steken. In het zomerkleed zijn de witte vlekken op de rug minder groot en kleiner in getal dan bij de Bosruiter. In het winterkleed zijn de lichte vlekken nauwelijks zichtbaar.

Ze broeden in Scandinavië en Noordoost-Europa. Overwinteren doen Witgatten in het Middellandse-Zee gebied, waarbij ze ook door Nederland trekken en dan vooral te zien zijn in de buurt van kleinschalig, stilstaand water. Kleine aantallen trekken niet verder dan ons land en laten zich dan de hele winter zien.

Zo nu en worden Witgatten in Meijendel gezien. Tijdens wintertellingen van de vogelwerkgroep zijn ze meermalen waargenomen. En uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel blijkt dat er 97 Witgatten zijn geringd in de periode 2000-2017.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Witgat gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Witgat op vogelgeluid.nl. Opname: Oscar Campbell | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Witgat.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Witgat
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top