Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Tureluur

Alle Strandlopers:
[euring: 5460]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tringa totanus | English: Redshank
Deu: Rotschenkel | Fran: Chevalier gambette | Esp: Archibebe com£n…


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Tureluur is een talrijke broedvogel en doortrekker in voor- en najaar. De meeste wegtrekkende vogels leggen enorme afstanden af en overwinteren tot in Zuid-Afrika en Zuid-Azië. Het is van oorsprong een broedvogel van steppen, venen en toendra's, maar heeft zich bij ons tot typische weidevogel ontwikkeld die ook schorren, kwelders en andere vochtige grond gebruikt om op te broeden.

Deze vogel is niet heel opvallend van kleed, de bovenzijde is bruin, borst en flanken zijn gestreept, de snavel is zwart met rode snavelbasis. Tijdens de vlucht zijn op de vleugelachterrand duidelijk een witte streep te zien en een witte stuit. In de broedtijd vallen de fel oranje-rode poten op. Dan wordt ook zijn heldere, omlaaggaande roep veel gehoord als bevestiging van de lente: 'tluu-uu-uu'; hieraan dankt hij ook zijn naam.

Het nest maken Tureluurs in hoog gras en het wordt verborgen door er grashalmen overheen te trekken. Beide vogels maken eerst enkele kuiltjes waarvan het vrouwtje er eentje uitkiest. Ze legt er 4 eieren in die door beide ouders worden bebroed; de jongen worden door beide ouders verzorg.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit klein gedierte: insecten, schaaldieren en wormen, maar slechts heel weinig plantaardig materiaal.

Broedsucces Tureluur

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 12 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Tureluur.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2008   2009   2011   2012   2013 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Tureluur behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Tureluurs broeden niet graag in agrarisch gebied waar moderne technieken worden toegepast, daardoor wordt zijn broedbiotoop bedreigd. Het aantal broedvogels vertoont mede hierdoor al vele jaren een dalende lijn en daarom staat deze soort op de Rode Lijst.
Bescherming van de Tureluur
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Tureluur staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Tureluur zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Tureluur.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Tureluur via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Tureluur.
top